22.04.24

VALGA VALLA HARIDUSSTRATEEGIA 2024- 2035+ KOOSTAMINE

Projekti number: 2021-2027.5.02.23-0118

Projekti algus ja lõpp: 17.04.2023 - 30.04.2024

Meede:

2021-2027.5.2 (EK nr 5.2) Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas

Taotlusvoor:

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Valgamaa - 20.09.2022-31.12.2024

Valdkond, millesse projekt panustab:

2021-2027.5.2.1 Regionaalareng (mujal kui linnapiirkondades)


Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Valga valla haridusstrateegia 2024-2035 koostamise eesmärk on esitada pikaajaline visioon üldhariduse kvaliteedis, lisaks ettepanekud lõimitud alus-, üld-, kutse-, täiskasvanu- ja huviharidusest Valga vallas.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Haridusstrateegia koostamise eesmärk on Valga valla koolivõrgu sisulise kvaliteedi analüüs ja sellest tulenevalt ühiste tegevussuundade väljatöötamine haridusvõrgu vajaduspõhiseks, süsteemseks ja jätkusuutlikuks arendamiseks Valga vallas. Haridusstrateegia eesmärgid, suunad ja tegevused koostatakse aastateks 2024-2035.

Projekti tulemusel valmib strateegiadokument.

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus 100% (EUR): 12 030,00

Toetus 70% (EUR):  8 421,00

Omafinantseering 30% (EUR): 3 609,00

Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.

Valmis dokument leitav SIIN!

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Projektijuht: haridusspetsialist Älis Maran, +372 5363 9946, alis.maran@valga.ee 
Toimetaja: ELINA NAARIS