Valga Vallavalitsus

 

Valga Vallavalitsuse liikmed

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Ester Karuse 53055526 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Asevallavanem Karl Kirt 53612978 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Asevallavanem
hariduse, kultuuri
ja noorsootöö alal
Mati Kikkas 53471177 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Asevallavanem
ehituse-, planeerimise- ja munitsipaalvara alal
Toomas Peterson 53476892 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Vallavalitsuse liige Madis Gross 5174611

Valga vallavalitsuse istungiettevalmistus, läbiviimine ja protokolli reeglid on sätestatud Valga vallavalitsuse töökorras

Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad kaks korda kuus, iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval (algusega kell 09.00) asukohaga Puiestee 8 Valga (Valga vallavalitsuse haldushoone). Istungi päevakord avalikustatakse istungile eelneval päeval. Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär või tema asendaja.