« Tagasi

Kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest ka psühholoogilist esmaabi

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest elanikkonnale ka psühholoogilist esmaabi. Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006 spetsialistidega.

„Teame, et pikaajalisel pingeseisundil võib olla laastav mõju meie vaimsele tervisele. On väga oluline pakkuda tänases eriolukorras inimestele tuge ja suuniseid, kuidas kriisis enda ja teiste vaimset tervist hoida," rääkis sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse juhataja Mari Tikerpuu ning lisas, et kui keegi kahtleb, kas helistada või mitte, siis tuleks igal juhul helistada ja spetsialistiga rääkida.

Samuti on oodatud inimeste kõned, kes on mures oma lähedaste pärast ning soovivad arutada, kuidas pakkuda neile paremat emotsionaalset tuge. „Eriti soovime olemas olla esmareageerijatele, kes peavad igapäevaselt toime tulema suure töökoormusega ja lähedastest eemalolekuga," rääkis Tikerpuu.

„Häirekeskuse infoliinile 1247 on tänaseks helistanud ligikaudu 18 000 inimest, kes on vajanud eriolukorras toimetulekuks infot ja ka tuge. Koostöö ohvriabi kriisiabitelefoniga võimaldab meil pakkuda professionaalset tuge neile inimestele, kes selles keerulises olukorras seda hetkel väga vajavad. Ma olen väga tänulik ohvriabi meeskonnale, et nad meile oma abikäe ulatasid," rääkis Häirekeskuse kriisistaabi juht Helmer Hallik.

Kahe telefoni koostööni jõuti elanikkonna üha kasvavast vajadusest psühholoogilise toe järele. Ehkki 1247 vabatahtlikud on abivajajatele ka siiani esmast tuge pakkunud, võimaldab koostöö sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006 spetsialistidega aidata veelgi rohkemaid inimesi, toetada esmareageerijate töövõime säilimist ja ennetada nende läbipõlemist.

Psühhosotsiaalset kriisiabi korraldab Eestis sotsiaalkindlustusamet. Psühholoogilise esmaabi pakkumine on osa laiemast kriisiabist. Eriolukorra vältel aitavad psühhosotsiaalse kriisiabi tegevused kaasa elanikkonna psühhosotsiaalsele hakkamasaamisele ja kohanemisele.

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 vabatahtlike toetavad ja aitavad kõnedele vastata sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötajad.

  • 1247 telefoni teel pakutakse psühholoogilist esmaabi kõikidele abivajajatele
  • Helistama on oodatud teiste hulgas ka esmareageerijad, kes vajavad tuge ja abi stressiga toime tulemiseks
  • Inimesi nõustatakse 24/7 eesti, vene ja inglise keeles
  • Neid inimesi, kes ei soovi või ei saa helistada, nõustatakse ka veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee

Covid-19 vastu vaktsineerimise võimalused 
Valgamaal ja üle Eesti
Kehtivad piirangud viiruse leviku tõkestamiseks: kriis.ee
Vaata reisiinfot 
Terviseameti
Välisministeeriumi ja 
Reisi Targalt kodulehelt