Iga klikk loeb, ka sinu andmeid

Statistika

Rahvaarv: 15 291 (01.01.2022)
Pindala: 750 km²
Suurim asula: Valga linn (11576)
Koole: 9
Lasteaedu: 7
Külasid: 48 + 3 alevikku ja 1 linn
Huvikoole: 3