« Tagasi

Peale piiriületust 14 päeva kodus püsida on nõue, mitte soovitus. Selle eiramisel võib riik määrata sunniraha 2000 eurot.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks otsustas Vabariigi Valitsus alates 17. märtsist ajutiselt piirata Schengeni sise- ja välispiiri ületamist ning taastada piirikontroll. Pärast piirikontrolli läbimist peavad kõik Eestisse sisenejad jääma kaheks nädalaks isolatsiooni ning neil on keelatud lahkuda märgitud elukohast või püsivast viibimiskohast.
Kas kodus püsimine on kohustuslik kõigile Eestisse sisenejatele?
Erandina ei pea pärast piiriületust 14 päeva kodus püsima:
Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajad, nende perekonnaliikmed või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad välismaalased
Eestisse kaupa ja toorainet transportivad inimesed
reisijate veoga seotud inimesed, sh ühistranspordivahendit teenindav meeskonnaliige
reisigruppe teenindavad inimesed ja need, kes on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega
tervishoiutöötajad või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutavad inimesed
haigusnähtudeta välismaalased, kes läbivad Eestit, et jõuda oma koduriiki
inimesed, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Valgast Valkasse ja vastupidi
inimesed, kellele PPA on andnud eritaotluse alusel loa Eestisse siseneda
Eriolukorra juhi 18. märtsi korraldusega ei pea pärast piiriületust 14 päevaks koju jääma Eesti-Läti piiri äärsete kohalike omavalitsuste elanikud, kes käivad tööl naaberomavalitsuses Lätis.
Miks on kodus püsimine vajalik?
Kodune isolatsioon on ettevaatusabinõu, et hoida ära nakkushaiguse levik. Mida vähem inimesed ringi liiguvad ja mida vähem on sotsiaalseid kontakte, seda väiksem on nakkusoht. Periood on 14 päeva, sest selle aja jooksul peaksid haigussümptomid avalduma. Kui see juhtub, siis tuleb kodus püsida kuni tervenemiseni või tervise halvenemisel kutsuda endale kiirabi.
Koroonaviiruse põhjustatud haigus möödub üldjuhul kergelt, kuid ohustatud on vanemaealised ja nõrgema immuunsussüsteemiga inimesed, kelle haigusnähud võivad areneda raskeks kopsupõletikuks. Kodus püsides hoiame viiruse neist inimestest eemal.
Kas kodus püsimise kohustus tähendab, et peab olema pidevalt oma majas või korteris ja välja ei tohi üldse minna?
Kodus püsimine tähendab kõigi välditavate käikude ära jätmist ning tõesti oma elukohas püsimist. Lubatud on vaid need käigud, mis tõesti vältimatud – näiteks kui inimese elu on ohus, vaja on saada arstiabi, uuendada toiduvarusid või käia koeraga väljas. Inimene võib minna ka näiteks jooksma või rattasõidule, kuid peab siis vältima kontakti teiste inimestega. Pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks koju jääv inimene ei saa käia tööl, kaubanduskeskuses, rohkemate inimestega metsarajal vms kohas.
NB! Kui inimesel tekkivad haigustunnused, siis tuleb kodus püsida kuni täieliku tervenemiseni, mil inimene pole enam nakkusohtlik.
Kas reisilt tulija pereliikmed või samas korteris elavad inimesed peavad ka kodus püsima?
See oleks tõesti parim lahendus, kuid kohustus kodus olla on vaid reisinud inimesel. Teistega koos kodus olles tuleb jälgida Terviseameti soovitusi nakkusohu vältimiseks – hoiduda lähikontaktidest – kallistamisest, musitamisest, paraku ka laste sülle võtmisest; mitte jagada sööginõusid, puhastada pidevalt kasutuses olevaid pindu jne.
Kuhu peavad karantiini jääma välismaalased?
Isolatsioonis püsimise kohustusega välismaalased peavad 14 päeva viibima sellel aadressil, mille nad tervisedeklaratsiooni märgivad. See võib olla näiteks hotell, AirBnB, Eesti elaniku kodu, nende enda korter Eestis või muu majutuskoht. Kõik muud reeglid on välismaalastele samad.
Rohkem infot leiad Välisministeeriumi kodulehelt.
Mida teha, kui haigussümptomid ilmnevad?
Pea nõu oma perearstiga. Tema annab sulle sõltuvalt olukorra tõsidusest soovitused. Koroonaviiruse proovi võtmiseks enam kiirabi kutsuma ei pea. Ära mine ise perearstikeskusse ega EMOsse kohale.
Puhka ja ravi ennast vastavalt arsti soovitustele.
Püsi toas kuni arst ütleb, et nakkusoht on kadunud ja järgi kõiki koduseid nakkusohu vältimise reegleid.
Täpsemad juhised leiad www.koroonaviirus.ee
Kas kodus püsimise kohustuse rikkumise eest saab politsei määrata karistuse?
Eriolukorra juhi antud korralduse rikkumine on seaduse mõistes haldusrikkumine. Sama korraldus, millega kodus püsimise kohustus Eesti riigis kehtestati, näeb selle eiramise korral ette sunniraha 2000 eurot. Politsei loodab, et inimesed, kes Eestisse sisenevad mõistavad kohustust kodus olla ning suhtuvad sellesse vastutustundlikult.
PPA saab teha kodus püsimise kohustuse tagamiseks pistelisi kontrolle, võttes inimesega otse ühendust. Samuti saame nõude täitmist kontrollida tavapärase töö, nt liiklusjärelevalve käigus.

 


Covid-19 vastu vaktsineerimise võimalused 
Valgamaal ja üle Eesti
Kehtivad piirangud viiruse leviku tõkestamiseks: kriis.ee
Vaata reisiinfot 
Terviseameti
Välisministeeriumi ja 
Reisi Targalt kodulehelt