27.01.22

 

 

GOSMART & EXCEL BSR

Projekti nr: X012

Kestvus: 01.04.2021.-31.12.2021

Programm: Interreg Läänemere piirkonna programm

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti eelarve: 770, 860.00 € (sh Valga Vallavalitsuse eelarve 49,108.75 €, millest ERF kaastoetus on 41,742.43 €) 

 

Peapartner: Bialystok University of Technology (Poola)

Projektipartnerid:

Podlaska Regional Development Foundation (Poola)

Vidzeme Planning Region (Läti)

Valga Vallavalitsus (Eesti)

Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Leedu)

Kouvola Innovation Ltd (Soome)

Hamburg Institute of International Economics (HWWI) (Saksamaa)

The Baltic Institute of Finland (Soome)

RISE Research Institutes of Sweden (Rootsi)

North Denmark EU-Office (Taani)

 

Projekti eesmärk:

GoSmart&Excel BSR on tavapärase "GoSmart BSR" projekti pikendus ja tugevdab tavaprojekti peamiste tulemuste (Trans-S3 metodoloogia ja innovatsioonimaaklerite võrgustik TIBS) kasutamist.

GoSmart&Excel BSR projekti raames suurendatakse vähem arenenud Läänemere piirkondade suhteliselt madalat innovatsioonivõimet läbi nutika spetsialiseerumise strateegia rakendamise. Projekti eesmärgiks on toetada efektiivset riikidevahelist koostööd tööstuse, teadus-ja arendustegevuste ning valitsusasutuste vahel. Projekti peamised oodatavad tulemused on toimiv ja jätkusuutlik rahvusvaheline innovatsioonimaaklerite süsteem ning VKE-de ühised targad strateegiad, mida rakendatakse partnerpiirkondades.

 

Projekti tulemused:

  1. Läänemere piirkonna nutika spetsialiseerumise metodoloogia (Trans-S3) – kõik Läänemere regiooni innovatsiooniosalised tegutsevad Trans-S3 metodoologia alusel, lisaks  on antud dokumente teistele ELi makroregioonidele oma S3 (nutika spetsialiseerumise strateegia) väljatöötamisel eeskujuks.

 

  1. Toimiv, laienev ja jätkusuutlik rahvusvaheline innovatsioonimaaklerite süsteem (TIBS) Läänemere piirkonnas

 

Kontaktisik:

Laura Gredzens
+372 5331 5233
laura.gredzens@valga.ee

 

Projekti koduleht: gosmartexcel.eu