3.01.22

            

 

Projekti number: 2014-2020.15.01.21-0085

Projekti nimi: KARULA HOOLDEMAJA VENTILATSIOONISÜSTEEMI RAJAMINE

Projekti algus ja lõpp: 01.11.2021 - 30.12.2022

Taotlusvoor: Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks I voor - 04.10.2021-10.01.2022

Tingimused on välja toodud sotsiaalkaitseministri 26. juuli 2021. a määruses „Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks" ja määruse seletuskirjas. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 100%. Tegevuskoha maksimaalne toetus on 1000 eurot ühe teenusekoha kohta, kuid kõige rohkem 65 000 eurot. Kuni kümne teenusekohaga üldhooldusteenuse osutamise tegevuskohale on maksimaalne toetus, teenusekohtade arvu arvestamata, 10 000 eurot.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Karula hooldemajas on väljaehitatud ventilatsioonisüsteem. Hoone sisekliima ja ruumiõhu kvaliteet vastab hoolekandeasutustele kehtestatud normidele ning hoolealustele ja personalile on tagatud hoones ööpäevaringseks viibimiseks nõuetekohased tingimused.

Projekti eesmärk ja tulemus: Projekti eesmärk on Karula hooldemajas välja ehitada soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbeventilatsioon.

Taotleja: Karula Hooldemaja, partner: Valga Vallavalitsus

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus 100% (EUR): 30 000

Toetuse max määr (EUR): 15 000

Omafinantseering EUR): 15 000

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid e-post: mare.raid@valga.ee