Huvihariduse-, kultuuri- ja sporditoetused

Valga vallas toetatakse laste ja noorte huviharidust, kultuurialast tegevust ning spordi edendamist. Selleks pakutakse valdkonna ühendustele mitmeid erinevaid toetusi. 

Lapse või noore huvitegevusega kaasnevate transpordikulude ja osalustasude katmiseks on maapiirkondade elanikel ja Valga linna lasterohketel peredel võimalik taotleda huvitegevuse toetust. Huviharidust pakkuvad mittetulundusühingud saavad vallalt taotleda tegevustoetust. Noortel on võimalik oma projektide elluviimiseks saada noorte omaalgatuse toetust. Kultuuri edendajad saavad toetust taotleda nii ürituste korraldamiseks kui mittetulundusühingute tegevuse arendamiseks. Toetatakse ka spordiürituste korraldamist ning spordiklubide tegevust. Viimastel on vallalt võimalik lisaks taotleda pearahasid ja treenerite tasustamise toetust. Vald toetab ka projektide oma- või kaasfinantseeringu tasumist. 

Kõiki taotlusi saab esitada elektrooniliselt iseteeninduskeskkonnas.