Toetused

Haridusvaldkond

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusvorm

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord

Huvitegevuse toetusfondi taotlusvorm
Huvitegevuse toetusfondi aruande vorm

 

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord :  https://www.riigiteataja.ee/akt/423022018016


Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlus
Noorte omaalgatuslike projektide aruande vorm

 

Kultuurivaldkond

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide aruandevorm

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide taotlusvorm

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse aruandevorm

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusvorm

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitaotluste hindamismetoodika

 

Spordivaldkond

Sporditegevuse toetamise kord

Spordiklubide aasta tegevusaruanne

Spordiklubide pearahade toetuse taotluse vorm
Spordiklubide pearahade taotluse sportlaste nimekirja blankett

Spordiklubide tegevustoetuse taotluse vorm
Spordiklubide tegevustoetuse taotluse kalenderplaani blankett
Spordiklubide tegevustoetuse taotluse sportlaste nimekirja blankett

Spordiklubide treenerite toetuse taotluse vorm
Spordiklubide treenerite toetuse sportlaste nimekirja blankett
Spordiklubide treenerite toetuse taotluse kalenderplaani blankett

Spordiürituse korraldustoetuse taotluse vorm
Spordiürituste  korraldustoetuse aruande vorm