Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut, töötamist ja vähendada lapse erivajadusest perekonnale langevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenust võimaldatakse kuni 18aastased raske või sügava puudega lapsele Valga Vallavalitsuse poolt hallatavas asutuses Valga Lastekodu Kurepesa või suunatakse ta teise juriidilise isiku poolt korraldatavale teenusele. Vastavalt Valga Vallavolikogu 6. aprilli 2018 määrusele nr 27 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordˮ tasub teenuse kasutaja omaosaluse lapse toitlustamise eest.

Lapsehoiuteenuse taotlemiseks on vaja esitada vormikohane taotlus (link avaldusele fail).

Taotlust on võimalik täita Valga Vallavalitsuses ning Karula ja Taheva ning Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialisti juures:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Lastekaitse juhtivspetsialist

Ere Arbeiter

 

766 9947
514 8049

ere.arbeiter@valga.ee

Kabinet 102

Lastekaitse spetsialist

Kätlyn Podiradt

5804 4033

katlyn.podiradt@valga.ee

Kabinet 102

Karula ja Taheva lastekaitse spetsialist

Merike Viilup

 

5305 9257

merike.viilup@valga.ee

Karula teeninduskeskus/ Taheva teeninduskeskus vastavalt kokkuleppele

Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialist

Maire Baumverk

 

5819 0560

maire.baumverk@valga.ee

Tõlliste teeninduskeskus/ Õru teeninduskeskus neljapäev 9.00-12.00 

Lastekaitse spetsialist

Jaana Kala

 

578 07206

jaana.kala@valga.ee

Kabinet 102