Metsakorraldus

Metsanduse valdkonda reguleerivad metsaseadus ja metsa majandamise eeskiri.

Metsas kavandavate raiete kohta peab metsaomanik või tema esindaja esitama Keskkonnaametile metsateatise kas elektrooniliselt täidetuna ning digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal.

Rohkem infot: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/metsateatis

 

Metsanduse valdkonna ametnik:

Metsandusspetsialist

Ainar Pikk

5389 3937

ainar.pikk@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-16.00
Kabinet 303