Mittetulundusühingud ja seltsingud Õru piirkonnas

MTÜ Priipalu Tehnikaspordi
Registrikood: 80553184;
tegutsenud alates 2018. aastast;
kontaktisik: Frank Tiideberg, e-post: frank.tiideberg@gmail.com.

 

MTÜ Lotamõisa Arendus
Registrikood: 80262910;
tegutsenud alates 2008. aastast;
kontaktisik: Kaja Papagoi, telefon: 522 4684; e-post: kaja@eestimetsad.ee.

 

MTÜ Epre Arendus
Registrikood: 80339867;
tegutsenud alates 2012. aastast;
kontaktisik: Eveli Sarv, telefon: 525 9443; e-post: tyeveliis@gmail.com.

 

Seltsing Õru Murueide Tütred

Loodud 01.05.2022

kontaktisik: Katrin Kõiv, telefon: 5661 1398; e-post:uuela.talu@gmail.com