Erivajadustega inimestele suunatud teenused

Isikliku abistaja teenus

Teenuse eesmärk on vähendada teenust saava isiku seadusjärgse hooldaja hoolduskoormust. Isikliku abistaja teenusega abistatakse puudega täisealist isikut tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik füüsilist kõrvalabi: söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes, liikumisel  ja muudes toimingutes. Otsuse isikliku abistaja teenuse osutamise, selle sisu ja mahu (tundi nädalas) kohta  langetab abivajaduse hindamise järel sotsiaaltöö teenistuse ametnik. Isikliku abistaja teenuse omaosalustasu 1 eurot teenuseosutamise tunni kohta.

Isikliku abistaja teenuse taotlemiseks on vaja esitada avaldus. Avaldust on võimalik esitada Valga  Vallavalitsuses ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru teeninduskeskustes. 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste
spetsialist 

Kristi Tsarjov

5648 8409

kristi.tsarjov@valga.ee 

 

Kabinet 215

 

 

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenusega võimaldatakse puudega inimesele,  kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kohase sõidukit kasutamist tööle või  õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks ja igapäevaseks toimetulekuks hädavajalike sõitude tegemiseks. Teenuse kasutaja tasub omaosaluse.

Sotsiaaltranspordi teenuse saamise taotlust on võimalik täita Valga Vallavalitsuses ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru teeninduskustes.Taotluses tuleb näidata sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg, sihtkoht ja sõidu põhjus. Tellimus loetakse kokku lepituks kui sotsiaaltransporditeenusega tegelev vallavalituse esindaja on taotlejale teatanud teenuse osutamise aja. 

Sotsiaaltransporditeenuse eest kliendilt võetav tasu

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste spetsialist

Kristi Tsarjov

5648 8408

kristi.tsarjov@valga.ee 

Kabinet 215

 

 

Hea teada:

-keskkonna kohandamine erivajadustega inimesele.

-erihoolekandeteenused.

-sotsiaalne rehabilitatsioon.