Kriisiolukordadeks valmisolek

Kogukonna ohutus

Tuleohutus

Tulekahjudes hukkunute arv: 2

Tulekahjudes hukkunute arv 100000 elaniku kohta: 12,23

Eluhoone tulekahjude arv: 33

Infoga ohutust käitumisest, samuti tuleohutuse tagamise võimaluste ja nõuetega saab tutvuda Päästeameti teemalehel: www.kodutuleohutuks.ee

Veeohutus

Valga linna  ametlik ujumiskoht on Pedeli paisjärv.

Veeõnnetustes uppunute arv: 2

Veeõnnetustes uppunute arv 100000 elaniku kohta: 11,95

Veeõnnetuste arv: 5

Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti kodulehel: www.veeohutus.ee

Piirkonna ohud

Ohtlikud ettevõtted

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted on suuremas koguses ohtlikke kemikaale käitlevad ettevõtted. Nendes ettevõtetes toimuv õnnetus võib põhjustada kahjustusi ka väljaspool ettevõtte territooriumi.

Estreftransservice AS http://www.erts.ee/

Atria Eesti AS Valga tootmisüksus http://atria.ee/

Jetgas OÜ https://jetgas.ee/

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kohta saad rohkem informatsiooni Päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted ja Maa-ameti kaardirakendusest https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA11AH5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=943&zlevel=0,552500,6505000

Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmitumine

www.kriis.ee - Siit lehelt leiad praktilisi nõuandeid, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda.

Hakka vabatahtlikuks

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga:

OLE VALMIS

Lae oma mobiilsesse seadmesse alla Naiskodukaitse poolt väljatöötatud käitumisjuhiste äpp „Ole valmis!". Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühennuseta: https://www.naiskodukaitse.ee/OLE_VALMIS_3680

Abi saamine kriisiolukorras

Olulised kontaktid:

Üle-Eestiliselt kasutatavad ametkondade abi- ja infotelefonid leiad: www.kriis.ee

Päästekomandode kaart: https://www.rescue.ee/et/paeaestekomandode-kaart

Päästekomando nimetus: Valga Päästekomando

Päästepiirkond: Valgamaa

Koosseis: 22

Pidevalt valves: 4

Aadress: Karja 16, Valga, 68207

Päästekomando pealik: Raivo Pavlovitsh

Pealiku telefon: 7669720, 53408612

Teenus: Baasteenus

Teenus: Vee transport 2, 3 ja 4

Päästekomando nimetus: Karula

Piirkond: Valgamaa

Aadress: Karula küla, Valga vald, 68106

Lepingujärgne väljasõidu aeg: 10

N 57.76

E 26.30