UUDISED JA TEATED

« Назад

Euroopa territoriaalse koostööprogrammi 30 aastapäeva tähistamiseks istutati Valga-Valka ühisesse linnasüdamesse 30 puud

19. septembril tähistati kaksiklinna Valga-Valka uues ühises linnasüdames Euroopa piiriülese koostöö 30. aastapäeva ning sel puhul istutati Valga-Valka uude ühisesse keskusesse sümboolselt 30 puud. Istutamisel osalesid Eesti suursaadik Lätis Arti Hilpus, Läti suursaadik Eestis Raimonds Jansons, Valga vallavanem Ester Karuse, Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis, programmi korraldusasutuse ja sekretariaadi töötajad, TREV-2 Grupp esindajad ning Valga ja Valka omavalitsustes projekti elluviimisega seotud inimesed.

Euroopa territoriaalse koostöö programm, tuntud ka Interregi nime all, on aidanud piiriüleseid projekte Euroopas ellu viia alates 1990. aastast. Programmi eesmärk on toetada piiriäärsete regioonide jätkusuutlikku arengut, arendada heanaaberliku koostööd ning pakkuda piirialade inimestele paremaid võimalusi edukaks ja täisväärtuslikuks eluks.

ValgaValka on kaksiklinn, mis asub kahe naabervabariigi, Eesti ja Läti piiril. Kahte linna eraldab pisike Konnaoja ning vaid tähelepanelik pilk tabab, mil ühest linnast saab teine. Kaksiklinna moto  „Üks linn, kaks riiki" rõhutab, et Valga ja Valka on üks linn nii elanike, külastajate kui ettevõtjate jaoks. Valga-Valka kaksiklinna keskus valmib Eesti-Läti programmi toel, mis on osa Euroopa territoriaalsest koostööprogrammist. Kahe linna ühise keskuse arendamise näol on tegemist ühe suurima Eesti-Läti koostööprojektiga, mille valmimisse investeeritakse ühtekokku 5 miljonit eurot. Projekti peamiseks eesmärgiks on taaselustada ajalooline linnasüda ning ühendada Eesti Valga ning Läti Valka linnad läbi kaasaegse, atraktiivse ja kasutajasõbraliku ühise avaliku ruumi loomise. Linnasüda on mõeldud nii igapäevaseks vaba aja veetmiseks kui erinevate piiriüleste ürituste läbiviimiseks. Uus linnasüda on loodud inimestele ning seetõttu on jalakäijatele ruumi võidetud autode arvelt – kõnniteed on laiemad, valmib uus jalakäijate tänav ning linnasüdame keskele tekib vaid jalakäijatele mõeldud uus piiriületuskoht. Uus ühine linnasüda valmib käesoleva aasta lõpuks.

Valga-Valka kaksiklinna keskuse projekti kogumaksumus on 5 303 202,66 eurot, millest ca 57% ehk umbes 3 mln eurot rahastab INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020 (ERDF). Valka omavalitsuse eelarve on 3,2 miljonit eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi toetus 1,5 miljonit eurot (47,5%). Valga Vallavalitsuse eelarve on 2,1 miljonit eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi toetus 1,5 miljonit (70%).

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Lea Vutt, Valga Vallavalitsuse välisprojektide juhtivspetsialist