UUDISED JA TEATED

Stilmet OÜ taotleb välisõhusaasteluba

Stilmet OÜ taotleb välisõhusaasteluba

Stilmet OÜ (registrikood 11707808; aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 61, 68207) esitas 18.11.2019 Keskkonnaametile paiksest õhusaasteloa  taotluse   ja   selle   lisaks   oleva   lubatud   heitkoguste   projekti. Tähtajatu õhusaasteluba taotletakse Valga linnas Tartu tn 6b (registriosa nr1468940,  katastritunnus 85401:003:1402) kinnistul asuva metallitööstuse heiteallikatele.

Ettevõtte põhitegevusala on muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (EMTAK kood 25119), ettevõte toodangusse kuuluvad metallist konteinerid, haagised, ahjud, platvormid ning  raamistikud.  Metallipindade  viimistlemise  käigus  väljutatakse  ettevõtte  heiteallikate kaudu välisõhku kuni 4,898 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas.

Õhusaasteloa taotluse materjalid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 15-2/19/18746.