UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsuse 29.11. 2019 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 29. novembri 2019 erakorralisel istungil otsustati:

Moodustada munitsipaalvara teenistuse metsandusspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

 • Esimees asevallavanem Enno Kase
 • liikmed:
 • Erametsakeskus Valgamaa Metsaühistu juhatuse esimees Atso Adson;
 • munitsipaalvara teenistuse juhtivspetsialist Pille Meriroos.

Eraldada

 • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele 1062 eurot läbipõlenud ventilatsiooni ringluspumba asendamiseks;
 • Mittetulundusühingule Spordiklubi „Maret-Sport" treeneri koolituskuludeks 75 eurot.                                                   

Suunata Valga Vallavolikogu istungile:

 1. Tutvumine Valga valla teehoiukavaga;
 2. Määruse eelnõu „Maamaksumäära kehtestamine 2020. aastaks" kinnitamine;
 3. Määruse eelnõu „Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023" kinnitamine;
 4. Määruse eelnõu „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" kinnitamine;
 5. Valga Linnavolikogu 02.03.2012 määruse nr. 3 „Valga Gümnaasiumi põhimäärus"  kehtetuks tunnistamine:
 6. Määruse eelnõu „Loa andmine laenu võtmiseks" vastu võtmine;
 7. Määruse eelnõu „Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2020-31.12.2020" vastu võtmine.
 8. Valga valla 2020. aasta eelarve I lugemisele.