UUDISED JA TEATED

Valgas peetakse piiriseminari

Teisipäeval, 3. detsembril peetakse Valgas piiriseminari, kus seekord on põhitähelepanu kultuuri- ja looduspärandi väärtustamisel ning turismi arendamisel piirialadel. Tuuakse näiteid edukatest elluviidud projektidest ning arutletakse selle üle, millised võiksid olla piiriüleste projektide tulevikusuundumused.

Valka omavalitsuse nimel kohalviibijaid tervitanud Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis tõi piirilinnast mitmeid edukaid koostöönäiteid. Palju projekte on juba ellu viidud ning mitmed olulised teemad käsil. „On ka väljakutseid, näiteks kuidas meelitada ligi ettevõtjaid. Linna oleks väga vaja vähemalt viiekümne voodikohaga hotelli," rääkis Krauklis, lisades, et unistus ühest linnast saab aina tõelisemaks.

Valga vallavalitsuse nimel võttis sõna spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas: „Pole juhuslik, et oleme kogunenud Valga raudteejaama, mis on oluliseks piiriüleseks ühendajaks. Täna otsime viise raudtee taaselustamiseks, mis on kaksiklinna oluliseks tuiksooneks. Seda nii reisijate kui kaupade veoks."

Muuhulgas tutvustati seminaril Eesti-Läti programmi järgmise vooru ettevalmistusi ning kavandatavaid koostöökohti. Interreg Eesti Läti programmi eelarve piirkondlikuks arenguks on 36,6 miljonit eurot, millest on välja jagatud ca 30 miljonit. Investeeringuid tehakse nii ettevõtlus- ja elukeskkonna parandamisse, kui kultuuripärandi säilitamiseks ja väärtustamiseks. Programmi tegevused kestavad 2022. aastani.

Valga valla välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vuti sõnul on Valga vald Interreg programmidest palju võitnud. "Piiriülene koostöö nii Valga-Valka vahel, Läänemere regioonis kui  Euroopa piirialadel laiemalt võimaldab ühiselt ületada takistusi, luua uusi väärtusi ja elavdada kohalikku elu. Tänane seminar on pühendatud loodus- ja kultuuripärandi väärtustamisele. Heaks näiteks selles vallas on äsja lõppenud Roheliste Rööbaste matkaraja projekt, mis on saanud mitmeid tunnustusi. Ka ValgaValka linnasüdame arendamine on kahe linna ühise ajaloo väärtustamine ja uuele elule äratamine läbi piiriülese koostöö, kõneles Vutt.

Piiriseminari korraldasid Valga ja Valka vallavalitsused koostöös Interreg Europe EPICAH projekti ja Peipsi Koostöö Keskusega.