Lapse sünd

Lapse sünd tuleb registreerida kuu aja jooksul lapse sünnist. 
Sünni võib registreerida riigiportaalis eesti. ee (https://www.eesti.ee/et/perekond/) või esitada vastav avaldus Valga vallavalitsusele või piirkondlikule teeninduskeskusele.

Sünni registreerimine Valga vallavalitsuses
Sünni registreerimise avalduse võib esitada lapse seaduslik esindaja ehk vanem või eestkostja. Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks. Sellisel juhul on vajalik kaasa võtta teise vanema kirjalik avaldus lapse nime kohta. Omavahel abielus mitteolevad vanemad peavad avalduse esitama koos kohapeal (Valga vallavalitsuses või teeninduskeskuses).

Sünnitoetus Valga vallas

Sünnitoetuse avaldus

Vajalikud dokumendid:
- vanema(te) isikut tõendavad dokumendid.

- abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse.

Riigilõivud
- Sünni registreerimine - tasuta
- Esmakordne sünnitõend - tasuta
- Korduv sünnitõend - 10 eurot.

Sünni registreerimine

Sünni registreerimine ja nime valik (eesti.ee) https://www.eesti.ee/et/perekond/
- Sünni registreerimise avaldus eesti.ee-s (vanemad peavad olema omavahel abielus)

Seotud dokumendid

- Sünni registreerimise avaldus (pdf)
- Põlvnemise välistamise avaldus (pdf)
- Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist (pdf)