Surma registreerimine

Surma registreerimine ja matused (eesti.ee) https://www.eesti.ee/
Surma registreerimise avaldus 

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul alates inimese surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast. 
Surma saab registreerida abikaasa, sugulane, hõimlane, lahkunuga koos elanud isik, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseinik või muu isik, kellel on andmeid inimese surma kohta.
Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist. 

Surma registreerimine Valga vallavalitsuses
Surma registreerimiseks tuleb esitada Valga vallavalitsusele vastav avaldus 
Avalduse esitamiseks tuleb tulla isiklikult kohale kas vallavalitsusse või teeninduskeskusesse
Surma registreerimisel koostatakse surmakanne ja väljastatakse soovi korral surmatõend. 

Valikud dokumendid:
- arstlik surmateatis, politseiasutuse teatis või kohtuotsus surma tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta
- surnu isikut tõendav dokument 
- avaldaja isikut tõendav dokument.

Matusetoetus

Matuste korraldamiseks maksab Valga Vallavalitsus toetust. 
Vaata lähemalt: matusetoetus
Riigilõiv
- Surma registreerimine - tasuta
- Esmakordne surmatõendi väljastamine - tasuta
- Korduva tõendi väljastamine - 10 eurot