Riiklikud toetusvõimalused:

Valga Vallavalitsusel pole hetkel ettevõtjatele suunatud toetusmeetmeid.

Lisainfo: Mare Raid, ettevõtlus- ja arenguspetsialist, tel 5349 8683, mare.raid@valga.ee