Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenusega toetatakse, motiveeritakse, juhendatakse ja arendatakse võimalikult iseseisvaks toimetulekuks täisealist ja lapseeas teenusesaajat olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tugiisik ei osuta füüsilist kõrvalabi.

Teenuse osutamise, teenusega saavutatavad eesmärgid ja tegevused otsustab Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse spetsialist.

Abivajaduse korral tugiisikuteenuse saamiseks pöörduda Valga vallavalitsusse või Karula ja Taheva või  Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialisti poole:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Lastekaitse juhtivspetsialist

Ere Arbeiter

 

766 9947
514 8049

ere.arbeiter@valga.ee

Kabinet 102

Lastekaitse spetsialist

Kätlyn Podiradt

5804 4033

katlyn.podiradt@valga.ee

Kabinet 102

Karula ja Taheva lastekaitse spetsialist

Merike Viilup

 

5305 9257

merike.viilup@valga.ee

Karula teeninduskeskus/ Taheva teeninduskeskus vastavalt kokkuleppele

Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialist

Maire Baumverk

 

5819 0560

maire.baumverk@valga.ee

Tõlliste teeninduskeskus/ Õru teeninduskeskus neljapäev 9.00-12.00 

Lastekaitse spetsialist

Jaana Kala

 

578 07206

jaana.kala@valga.ee

Kabinet 102