Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abivajajale lapsele ajutine eluase, turvaline viibimiskeskkond ja esmane abi. Esmase abi sees tuleb isikule vajaduse korral osutada kriisiabi, aidata kaasa tema psüühilise tasakaalu ja igapäevase elurütmi taastamisele, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenust osutatakse Valga Vallavalitsuse hallatavas asutuses Valga Perekeskus Kurepesa, vajaduse korral osutatakse teenust ka mõne teise juriidilise isiku poolt teise omavalitsuse territooriumil. Teenust osutatakse Valga valla lastele tasuta. Kui lapse teenusele sattumise põhjuseks on hoolduskohustusega lapsevanema hooletus, siis võib sotsiaaltöö teenistuse ametnik esitada arve teenuse maksumuse tasumiseks lapsevanemale.

Laste turvakodu kontaktid:

Asutuse nimi

Kontaktisiku nimi

Telefon

Aadress

Valga Perekeskus Kurepesa

Marika Paris

53404587 (turvakodu)

511 3871 (juhataja)

Kungla 12, 68203 Valga