Võimalus osaleda Jaanikese motokompleksi detailplaneeringu avalikul arutelul

Foto: Jaanikese Motokeskus

Valga Vallavalitsus korraldas ajavahemikul 13.06-27.06.2022 Jaanikese küla Jaanikese motokompleksi detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Väljapaneku kestel esitati vallavalitsusele detailplaneeringu kohta arvamus. Sellest lähtuvalt korraldab Valga Vallavalitsus Jaanikese küla Jaanikese motokompleksi detailplaneeringu avalik arutelu, mis toimub 03.08.2022 algusega kell 16.00 Valga Vallavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga linn) ja veebi kaudu Teamsi vahendusel.

Veebi vahendusel detailplaneeringu avalikul arutelul osalemiseks tuleb eelnevalt edastada Urmas Möldrele (urmas.moldre@valga.ee, telefon 5348 7880) e-posti aadress, kuhu teatatakse koosolekuga liitumise link.