UUDISED JA TEATED

Esitada saab projektitaotlusi Valgamaa kogukondliku turvalisuse taotlusvooru

 

Toestusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt. Toetusvooru kaudu soovitakse, et tekiks võrgustunud kogukonnad, mis soodustavad turvalist elukeskkonda, kus igaühe teadliku panuse ja kogukonna tunnetuse kaudu tagatakse laiemalt ohtude ennetamine.

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
  • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

2019. aasta toetuste kogusumma on Valgamaal 17861 eurot.

Taotlemiseks vajalikud vormid leiad siit.

Taotluste esitamise tähtaeg on 20.06.2019.a.  (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu). Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult aet.arula@valgamaa.ee

Valga maakonnas on kogukondliku turvalisuse 2018.-2020. aasta toetusvoorude läbiviija Valgamaa Omavalitsuste Liit, menetleja SA Valgamaa Arenguagentuur.