UUDISED JA TEATED

Lume sulamine tõi nähtavale heakorraprobleemid

Imeilusa talve järel saabunud soojus ja päikesepaistelised ilmad näitavad meile uut reaalsust, ja see on nukker pilt. Nimelt on kiirelt sulanud lumi linna parkides ja haljasaladel lisaks tärkavale rohelusele nähtavale toonud kõikvõimalikku prügi ning hulgaliselt koerte väljaheiteid. Kusjuures viimaseid leidub kõikjal, ka laste mänguväljakuil, muruplatsidel, terviseradadel, Pedeli virgestusalal ... 

Kõik see vajab nüüd loomulikult koristamist ning vallahoolduse meeskonnal on käed-jalad tööd täis. Siinkohal soovib vallavalitsus kõigile kodanikele südamele panna, et prügi koht on ikka prügikastis, mida on meie avalikus ruumis piisavalt. Sama kehtib ka koerajalutajatele – lemmiku järelt koristatu koht on samuti prügikastis.

Peame jälle rääkima prügist

Igaüks meist saab endalt küsida: mida mina olen teinud ja kas olen teinud kõik, et minu koduümbrus oleks puhtam. Et linn oleks puhtam. Koduvalla heakorra eest seismine on meie kõigi ühine asi. Algab see iseendast ja pealehakkamisest sekkuda, kui näeme kedagi suitsukoni maha viskamas või pargialust prügistamas. Arusaamine, et prügi ei kuulu loodusesse ja linnaruumi, võiks aga kaasa tulla juba varasest lapseeast.

Ka kinnistuvaldaja, olgu era- või juriidiline isik, peab  järgima kehtivaid heakorra reegleid. Seetõttu peavad ka  kinnistuomanikud andma oma panuse üldise heakorra jaoks ning aastaringi kandma hoolt, et prügi oleks koristatud ja jäätmed nõuetekohaselt hoiustatud.

Et valla avalik ruum oleks puhtam, on paigaldatud prügikastid käidavamatesse avalikkese kohtadesse ja bussipeatustesse, kus neid sesoonselt väikese erinevusega ja vastavalt vajadusele tühjendatakse. Ent seegi pole kõikjal soovitud tulemust andnud. On pelgalt suhtumise küsimus, kui pargipingil suitsu tehes visatakse koni maha, mitte lähedalolevasse prügikasti ja kotitäis olmeprügi poetatakse majadevahelisele haljasalale või lähedasse metsatukka, kust siis linnud loomad selle omakorda laiali tassivad.

Ole hooliv koeraomanik ja pea puhtust!

Tähtis ongi just lugupidav suhtumine meid ümbritsevasse. Siin ei saa kuidagi mööda minna lemmikloomaomanikest, õigemini küll sellest, mille nende hoolealused maha jätavad. On raske uskuda, et täna on koeraomanikke, kes pole kuulnud nõudest lemmiklooma järelt koristada ega ka sellest, et koristamata jätmise eest on võimalik trahvida. Õnneks on hooletuste lemmikloomaomanike kõrval küllalt neid, kel ei teki küsimustki, kas kas peaks oma looma tekitatud jäätmed üles korjama.

Et koeraomanikud saaksid puhke- ja haljasalasid sõbralikult kaaslinlastega jagada, oleks tarvis nii spetsiaalselt koerte väljaheidete jaoks mõeldud prügikaste kui veel rohkem avalikkusele suunatud selgitustööd. Omavalitsus on mitmed aastad tagasi paigaldanud prügikastid loomade väljaheidete tarvis, kuid kahjuks on need kiirelt vandaalide poolt lõhutud. Spetsiaalse prügikasti puudumine aga ei õigusta looma järelt mittekoristamist.

Kuigi soovitatakse kasutada spetsiaalseid biolagunevad kilekotte, kasutavad paljud siiski parasjagu kättesaadavat kilekotti. Ka see on parem, kui mittekoristamine.

Hoiame ikka oma linna- ja vallaruumi puhtana, nii hoolime kaaskodanikest ning väärtustame nende tööd, kes iga päev meie ilusama ümbruse nimel vaeva näevad. Heakorra eest seismine on meie ühine asi

PS. Valga vallas on hetkel uuendamisel Valga valla heakorra eeskiri ja kuni uue eeskirja kehtestamiseni on kehtivad ühinenud piirkondade - Valga linna, Õru, Taheva, Karula ja Tõlliste valdade – vastavad eeskirjad. Viited nimetatud eeskirjadele ja kehtiv Valga valla koerte ja kasside pidamise eeskiri on leitavad Valga valla kodulehel: https://www.valga.ee/heakord-ja-haljastus