UUDISED JA TEATED

Valga Muuseumis kõneldakse hingede ajal inglitest

Valga 28. Kunstikuu "100 Inglit Eesti Vabariigile" raames tuleb Valga Muuseumisse kõnelema Tartu Ülikooli Eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk teemal "Inglid kristlikus kultuuriruumis". Loeng toimub 12. novembril kell 17.

Oma pika ajaloo vältel on ristiusu kultuuriruum võtnud vastu mitmeid mõjutusi. Uskumused inglitest kui vaimsetest olenditest ja Jumala sõnumitoojatest on saanud alguse Vanast Testamendist ja judaistlikest õpetustest, kuid nende tähendust on kujundanud ka hellenistlik kultuur oma rohkete kaitsevaimude ja jumalustega. Angeloloogiat – kristlikku õpetust inglitest – kujundas tugevasti pärimus taevasest sõjast, mille käigus üks peainglitest tõstab mässu Jumala vastu ja tõugatakse taevast välja koos oma poolehoidjatega. Nii polariseerub maailm Jumalale ustavaks jäänud heade inglite ja langenud inglite vahel, kellest viimased moodustavad Saatana armee. Nii taevaste kui langenud inglite seas usuti olevat nii kõrgemaid kui alamaid olendeid, kelle võimed ja rollid erinesid. Mõne õpetlase arvates jäi osa vaimolenditest taevases sõjas erapooletuks ja neid tuleks käsitada iseseisva liigina lisaks headele ja kurjadele inglitele.

Loengus tuleb juttu inglitest eesti rahvausundis Lääne mõtte- ja usundiloo avaramal taustal. Kuigi inglid ei ole kunagi saanud uurimisloos suure tähelepanu osaliseks, on nende osa eestlaste maailmapildi kujundamises siiski märkimisväärne – ulatudes kaugemast minevikust tänapäevani. Inglitega seotud uskumustesse on sulandunud ka palju kohalikku ainest, mis aja jooksul on saanud kristliku sisu.

Kõik huvilised on oodatud kuulama. Osavõtt tasuta.