UUDISED JA TEATED

Vallavolikogu ootab kandidaate linna aukodaniku tiitlile

Valga vallavolikogu ootab 1. maini  ettepanekuid Valga linna aukodaniku valimiseks. Aukodaniku tiitel antakse isikule, kelle saavutused ja teened Valga linna jaoks on olnud silmapaistvad.

Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta on õigus teha vallavolikogu alalisel komisjonil, fraktsioonil, vallavalitsusel ning juriidilistel ja füüsilistel isikutel. Taotluses tuuakse ära aukodaniku tiitli kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht/kontaktandmed, elukutse või amet, töö või teenistuskoht ning põhjendus tiitli taotlemiseks.

Aukodaniku tiitli andmise otsustab Valga vallavolikogu. Tiitliga kaasneb linna raemedal, rahaline preemia ning aukodanik kantakse Valga linna auraamatusse. Auraamatut peetakse volikogu juures ning sinna kantakse järgmised andmed: aukodaniku eluloolised andmed ja värviline foto, volikogu otsuse kuupäev ja number, teenete lühikirjeldus ja raemedali number.

Aukodaniku tiitli omamist tõendab tunnistus, mis väljastatakse volikogu poolt ning antakse kätte koos raemedaliga. Aukodaniku tiitel antakse üle Valga linna 435. sünnipäeva kontserdil 9. juunil kell 18 Valga Jaani kirikus. Tiitli ja sellega kaasneva raemedali annavad kätte vallavolikogu esimees ja vallavanem.

Aukodaniku tiitlit saab isikule anda ainult üks kord, üldjuhul ei anta seda  postuumselt.

Taotlus esitada kirjalikult Valga vallavolikogu, Kesk tn 11, 68203 Valga või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil  kantselei@volikogu.valga.ee

Lisateave: vallavolikogu juhataja-referent Ene Elango tel 766 1553; 529 0353

Valga linna aukodaniku tiitit antakse välja  2005. aastast ja siiani on tiitli pälvinud 14 inimest:

Aime Lõhmus
Peep Audova
Linda Markus
Vikki Pennonen
Juhan-Ivan Manninen
Laine-Helga Mänd
Uno Heinla
Ülo Mere
Meelis Kivi
Aasa Põder
Sirje Päss
Galina Babitš
Ragnar Kond
Erika Kaša

Fotol: Erika Kaša