UUDISED JA TEATED

Valga Vallavolikogu istung toimub 26. aprillil 2019

Valga Vallavolikogu I koosseisu 18. istung toimub reedel, 26. aprillil 2019 algusega kell 13 Õru Kultuurikeskuses

 

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad.

(ME 1-4/34)

sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

2.

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine. (ME 1-4/35)

sisekontrolör Urmas Tross

revisjonikomisjoni esimees Allain Karuse

3.

Isikliku kasutusõiguse seadmine ja sama osa avalikuks kasutuseks määramine Valga valla kasuks. (OE 1-4/36)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

 

4.

Valga valla 2019.aasta lisaeelarve.

(ME 1-4/33)

Teine lugemine, kinnitamine.

 

finantsjuht Kaie Karist

 

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö-

komisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

revisjonikomisjoni esimees Allain Karuse

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

5.

Vallale vara omandamine. (OE 1-4/37)

 

volikogu RE fraktsiooni esimees Ivar Unt

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

6.

Valga valla valimiskomisjoni moodustamine. (OE 1-4/38)

jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

 

7.

Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine. (OE 1-4/39)

jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

 

8.

Valga Vallavolikogu 4.11.2017 otsuse nr 2 „Vallavanema valimine" muutmine. (OE 1-4/40)

volikogu RE fraktsiooni esimees Ivar Unt

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

9.

Valga Vallavolikogu 4.11.2017 otsuse nr 4 „Vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine ja kinnitamine" muutmine.

(OE 1-4/41)

volikogu RE fraktsiooni esimees Ivar Unt

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

10.

Informatsioon ja muud küsimused:

10.1 vallavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest aprillis 2019.

10.1 vallavanem Margus Lepik