UUDISED JA TEATED

Taas uuritakse Valgamaa toitlustusettevõtete teeninduskvaliteeti

Maikuu jooksul  viiakse 32 Valgamaa toitlustusettevõttes läbi monitooringut, et hinnata klienditeenindajate käitumis- ja suhtlusoskusi  ning  saada ülevaade toitlustusasutuste teeninduse kvaliteedist  maakonnas.

Monitooringu käigus vaadeldakse teenindajate käitumist, suhtlemist klientidega, samuti toodete tundmist, konsultatsiooni- ja müügioskusi, niisamuti ka teeninduskoha ning teenindaja üldist esinduslikkust, leitavust ning avaliku interneti olemasolu ja toimimist.

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade teeninduse tasemest – tuua välja tugevad ja nõrgad kohad klienditeeninduses ja müügiprotsessis ning luua alus jätkuprojektiks, et hinnata seni ettevõetud sammude tõhusust ning näha arengutrende. Uuringu tulemused annavad tagasiside eelkõige ettevõtete juhtidele nende ettevõtete teeninduskultuurist ning loovad aluse töötajatele koolituste korraldamiseks ning  motivatsiooni suurendamiseks.

Testkliendid mängivad söögikohti külastades läbi ette antud tavapärase teenindussituatsiooni ning selle läbimise käigus hindavad testijad kõike, milles eelnevalt kokku on lepitud - teenindaja korrektsust, viisakust, toodete tundmist, lisamüügi oskust ning oskust klienti kuulata ja kliendi vajadused välja selgitada, probleemide korral lahendusi välja pakkuda jne.

Uuring viiakse maikuu jooksul läbi Valga maakonna 32 toitlustusasutuses ning uuringu tulemustest antakse ülevaade toitlustusasutuste juhtidele.  Monitooring toimub SA Valgamaa Arenguagentuuri tellimusel ja seda teostab Dive Group OÜ.

Valgamaa turismiarendusjuhi Signe Hundi sõnul teostatakse testoste Valgamaa toitlustusettevõtetes juba teist korda, eelmine  monitooring toimus 2017. aastal. Selle tulemusel selgusid maakonna kolm parimat teeninduskohta, milleks olid Kohvik Fresh Buffe, GMP Pühajärve Restoran ja Restoran Mr Jakob.

Toitlustuskohtade monitooringut korraldab SA Valgamaa Arenguagentuur ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest  „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks".

SA Valgamaa Arenguagentuuri missiooniks on muuta oma tegevustega Valgamaa majandus- ja elukeskkond atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. SA Valgamaa Arenguagentuur kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku (www.arenduskesused.ee).