UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsus ootab oma meeskonda tööle logopeedi ja sotsiaalpedagoogi

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle logopeedi (1,0 ametikohta).

Logopeedi ülesandeks on:

 • Valga valla maapiirkonna lasteaedade ja põhikoolide eesti õppekeelega rühmade/klasside  laste/õpilaste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine.
 • Kõneprobleemidega laste väljaselgitamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine.
 • Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.
 • Juhendab tekkivate kõneprobleemide, lugemis- ja kirjutamisraskuste ennetamist.
 • Juhendab vajadusel ka teiste alade spetsialiste ning rühmaõpetajaid ning nõustab õpetajaid ka kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi.
 • Vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatel nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav  kvalifikatsioon või vastavalt ametikohale eripedagoogi (logopeedi) kutse. Soovitavalt isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Vallavalitsuse meeskonnas töö annab:

 • Erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega valla koolide kujunemisele.
 • Mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid.
 • Logopeedi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile.
 • Motiveerivat töötasu.

Täiendav informatsioon asevallavanem Kalmer Sarv, tel 5354 4688, e-post kalmer.sarv@valga.ee. Tööle asumise aeg 26. august 2019. a

Elulookirjeldus, koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata 10. juuniks 2019. a personalispetsialist Heldi Kaaresele, e-postile heldi.kaares@valga.ee.

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda tööle sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohale).

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on:

 • Sotsiaalpedagoogi ametikoha põhieesmärgiks on preventiivse koolisotsiaaltöö korraldamine.
 • Koolikohustuse mittetäitjatega tegelemine ning õpilaste edasijõudmis-, käitumis- ja suhtlemisraskustele lahenduste leidmine.
 • Koostöö klassijuhatajate, vallavalitsuse ja politseiameti vastavate töötajatega.
 • Efektiivse ja toimiva koostöövõrgustiku loomine õpilase abistamiseks ja osalemine võrgustikutöös.
 • Probleemsete õpilaste kodude külastamine.
 • Ühenduse pidamine väljaspool Valga valla õppivate probleemsete õpilaste, nende vanemate ja õpetajatega ning nende abistamine.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

 • Erialane kõrgharidus.
 • Varasem töökogemus – soovitavalt pedagoogika valdkonnas.
 • Teadmised hariduskorraldusest; haridusalastest ja teistest ametialastest õigusaktidest;
 • Oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus.
 • Eesti keele valdamine (kasuks tuleb vene keele valdamine vähemalt kesktasemel, lisaks kesktasemel saksa või inglise keele koos erialase sõnavara tundmise ja kasutamisega).
 • Sotsiaalpedagoogi töös on olulised kohanemisvõime, järjekindlus, empaatia, vastutusvõime, eesmärgikindlus, koostöövalmidus, sallivus, kõrge pingetaluvus, algatusvõime, avatus, analüüsioskus.
 • Soovivtavalt juhilubade olemasolu. Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Mida sotsiaalpedagoogi amet annab:

 • Sotsiaalpedagoogi töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv. Sotsiaalpedagoogi töö on paindlik, jagunedes tööks õpilastega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks.
 • Erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega valla koolide kujunemisele.
 • Mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid.
 • Sotsiaalpedagoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile.

Täiendav informatsioon asevallavanem Kalmer Sarv, tel 5354 4688, e-post kalmer.sarv@valga.ee. Tööle asumise aeg 26. august 2019.

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri palume saata 10. juuniks 2019. a personalispetsialist Heldi Kaaresele, e-postile heldi.kaares@valga.ee.