UUDISED JA TEATED

Valga Vallavolikogu istung toimub 31. mail Lüllemäel

Valga Vallavolikogu I koosseisu 19. istung toimub reedel, 31.mail 2019 algusega kell 13.00 Lüllemäe Põhikoolis.

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine. (ME 1-4/49)

sisekontrolör Urmas Tross

revisjonikomisjoni esimees Allain Karuse

2.

Kinnisasja omandamiseks loa andmine. (OE 1-4/42)

ehitus- ja planeerimis-teenistuse juhataja Urmas Möldre

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

3.

Valga Linnavolikogu 30.märtsi 2001 otsuse nr 16 „Valga Lastekodu Kurepesa asutamine" punkti 2 kehtetuks tunnistamine. (OE 1-4/43)

sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre

 

4.

Valga Vallavolikogu 2.märtsi 2018 määruse nr 23 „Valga vallavara eeskiri" muutmine. (ME 1-4/48)

sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

5.

Valga valla jäätmehoolduseeskiri.

 (ME 1-4/46)

keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

6.

Kungla tänav 24c ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine.

(OE 1-4/47)

planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

7

Vallavolikogu esindaja määramine Valga Muuseumi nõukogusse.

 (OE 1-4/45)

volikogu esimees Külliki Siilak

 

8.

Valga linna aukodaniku nimetamine. (OE 1-4/44)

volikogu esimees Külliki Siilak

 

9.

Tsirguliina Lasteaia Õnnelind põhimäärus. (ME 1-4/50)

asevallavanem Kalmer Sarv

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

10.

Määruse kehtetuks tunnistamine

(ME 1-4/51)

asevallavanem Kalmer Sarv

 

11.

Valga Vallavalitsuse tegevuse õiguspärasus personalikonkursside läbiviimisel detsember 2017 – märts 2018.

Otsuse eelnõu saadetakse täiendavalt.

revisjonikomisjoni liige, revisjoni vastutav läbiviija Monika Rogenbaum

 

12.

Arupärimisele vastamine:

Teresa Sale arupärimine vallavanem Margus Lepikule

vallavanem Margus Lepik

 

13.

Arupärimisele vastamine:

Kalev Härki arupärimine asevallavanem Jüri Konradile

asevallavanem Jüri Konrad

 

14.

Arupärimisele vastamine:

Kalev Härki arupärimine vallavalitsuse liikmele Arno Uprusele

vallavalitsuse liige Arno Uprus

 

15.

Informatsioon ja muud küsimused:

15.1 eelarve omalaekumiste kasutamisest I kvartalis 2019;

15.2 tugiteenuste kättesaadavusest valla haridusasutustes (vastus volikogu liikme Kaupo Kutsari küsimustele);

15.3 vallavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest mais 2019.

15.1 finantsist Kaie Karist

15.2 asevallavanem Kalmer Sarv

15.3 vallavanem Margus Lepik

 

 

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Jüri Konrad, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Kalmer Sarv, vallavalitsuse liige Arno Uprus, vallavalitsuse liige Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, kommunikatsioonijuht Põim Kama, sisekontrolör Urmas Tross, sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla, keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann