UUDISED JA TEATED

Töötukassa toetab sel aastal õppimist 35 koolis, 100 õppekaval

Sündmused tööturul näitavad, et muutusteks tuleb olla valmis, tarvis on hoopis teistsuguseid oskuseid kui aastakümneid tagasi. Seetõttu on Eesti Töötukassa otsustanud kaasa aidata sellele, et kitsikuses olevatel erialadel oleks ka tulevikus töökäsi võtta. 

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal ja nimekiri erialadest täieneb igal aastal.

Sel aastal on valikus üle 100  õppekava 35 koolis, õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui vene keeles. „Õppida saab robotioperaatoriks, palkmaja ehitajaks. Uutest erialadest on valikus rõivaste tehniline disain ja eripedagoog," loetleb Kerstin Holland.

Valgamaa Kutseõppekeskuses on valikus näiteks kaks aastat kestev hooldustöötaja õpe 4. taseme kutseõppena (esmaõpe) ning kolm aastat kestev hooldustöötaja kutsekeskharidusõpe, mõlemad neist eesti keeles. Veel saab õppida ühe aastaga tegevusjuhendajaks samuti 4. taseme kutseõppena ning eesti keeles. Valgamaa Kutseõppekeskuses saab poole aastaga õppida veel ka CNC töötlemiskeskuse operaatoriks ja kolme aastaga puitkonstruktsioonide ehitajaks.

Tasemeõppes osalemise toetust saavad taotleda need, kellel puudub kutse- või erialane haridus ja kel on põhi- või keskhariduse omandamisest möödas vähemalt 5 aastat. Lisaks inimesed, kel on kutse- või kõrgkooli lõpetamisest möödunud vähemalt 15 aastat. Samuti need inimesed, kes tervislikel põhjustel oma omandatud erialal töötamist jätkata ei saa. Toetuse suurus oleneb sellest, kas inimesel on muid sissetulekuid.

Toetuse tingimuste ning taotlemise kohta saad rohkem infot Eesti Töötukassa kodulehelt.