UUDISED JA TEATED

Valga liitus tarkade linnade võrgustikuga

Valga liitus hiljuti Euroopa tarkade linnade võrgustikuga SmartEnCity ning ka Eesti Tarkade Linnade Klubiga, et panustada koos teiste linnadega jätkusuutlikuma elukeskkonna loomisse ja ökonoomsemasse majandamisse.

Üle-Euroopalise SmartEnCity võrgustiku eesmärgiks on vähendada linnade kahjulikke keskkonnamõjusid, suurendada energiasäästlikust ning juurutada erinevate nutikate lahenduste kasutamist, millega paraneb linnaelanike elukeskkond. Selleks toetatakse hoonete renoveerimist energiasäästlikuks, ühistranspordi arengut, jätkusuutliku jäätmemajandust, kaugkütte alade laiendamist ning roheenergia ja e-teenuste kasutamist. Valgale lähim targa linnaplaneerimise keskus on Tartu, kus sel nädalal huvilistele parimaid praktikaid tutvustati.

Valga valla arhitekt Jiri Tintera, kommunikatsioonijuht Põim Kama ja projektijuht Laura Gredzens osalesid konverentsil, kus tutvustati seireandmete ja tehisintellekti kasutamist linnade tõhusamal planeerimisel ja majandamisel. Lisaks omandati kasulikke kogemusi Tartu linna tegemistest, mis lisaks nutikamate lahenduste kasutusele võtmisele on keskendunud ka elanike laiemale kaasamisele otsuste tegemisel. Selle näiteks on nii mahukas kaasav eelarve kui rahvaküsitlused mitmete oluliste otsuste tegemisel.

Tarkade Linnade Klubi kohtumisele järgnenud linnaekskursioonil tutvustas Jaanus Tamm Tartu linnamajanduse osakonnast mitmeid juba kasutuses olevaid lahendusi, mis tartlaste jaoks elu mugavamaks teevad. Näiteks on linnaruumi paigutatud nutikad rattaparklad, mida saab avada magnetkaardiga. Samuti leiavad kasutamist parklatesse paigutatud elektriautode laadimisjaamad ning juba 8. juunil alustab tegevust Tartu rattaringlus, kus üle linna paigutatakse 750 uudset jalg- ja elektriratast kõigile kasutamiseks. Kredexi toel on tegeldud ka nõukogudeaegsete kortermajade energiasäästlikuks renoveerimisega, lisades kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad jälgida hoone sisekliimat ja energiakulu. Lisaks sai iga maja ainulaadse kunstiteose.

Valga keskendub lähiajal e-teenuste tõhusamale juurutamisele nii teenuste pakkumisel kui töö korraldamisel. Lisaks juba avatud elektroonilisele iseteeninduskeskusele aitab ruumilisi andmeid koguda ja analüüsida ning eri töid planeerida süsteem ArcGis, mis võimaldab ka arvamusküsitluste läbiviimist. Näiteks on just selles keskkonnas käimas Jaanikese motokompleksi ideekorje.