UUDISED JA TEATED

Eile lõpetasid Valga Muusikakoolis töö õpetajad Elle ja Ants Puusta

Eile lõpetasid Valga Muusikakoolis töö õpetajad Elle ja Ants Puusta.

Elle Puusta on olnud 55 aastat Valga Muusikakooli solfedžoõpetaja. Tema õpilaste hulgas on arvukalt muusikaõpetajaid ning ta on osalenud üleriigilise ainekava loomisel.

Ants Puusta on 53 aastat õpetanud erinevaid puhkpille. Tema õpilaste hulgas on nii kutselisi muusikuid kui ka harrastuspillimehi, kes oma mänguga meie kultuurisündmusi rikastavad.

Valga Vallavalitsus tänab Elle ja Ants Puustat tehtud töö eest ning soovib edu ka edaspidiseks!