UUDISED JA TEATED

Tule ja arutle Eesti hariduse tuleviku üle!

Reedel, 23. augustil toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses avalik arutelu, kus saab kaasa rääkida Eesti hariduse tuleviku kujundamisel.

Eesti Kultuuri Koda koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab 23. augustil kell 14:00 – 17:00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk 1) arutelu Haridusstrateegia 2035 teemadel. Registreerimisvorm. Registreerimise tähtaeg 22.08.

Arutelude ettevalmistuseks palutakse mõelda järgmistel teemadel:

 • Millise pagasi peaksid Eesti õppijad saama oma haridusteel kaasa eluks tulevikumaailmas?
 • Peame silmas:
  - kujundatavaid väärtusi ja hoiakuid;
  - teadmisi, isikuomadusi ja oskusi.
 • Mida  me peaksime hoidma ja mida muutma Eesti haridussüsteemis?
  - kodus, lasteaias, põhikoolis ja gümnaasiumis (munitsipaalkoolid, riigikoolid, alternatiivharidust pakkuvad koolid, huvikoolid jne), kutsekoolis, kõrgkoolis, huvihariduses ja täiendõppes;
  - õppeprotsessis, kasvatusprotsessis;
  - koolide ja hariduse juhtimises.
 •  Millised on KOLM kõige vajalikumat muutust/ reformi haridusvaldkonnas ja MIKS?

HTM on alustanud haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna järgmise perioodi (2021–2035) strateegilist planeerimist.  Ülevaate protsessist ja üritusele registreerumise vormi leiab HTMi kodulehelt. https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035