UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsus pakub tööd lastekaitse juhtivspetsialistile

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse juhtivspetsialisti ametikohale.

Lastekaitse juhtivspetsialisti peamised tööülesanded on:

 •  lastekaitsetöö koordineerimine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine;
 • kohtumenetluses lapsega seotud vaidlustes Valga Vallavalitsuse esindamine;
 • laste ja perede abistamiseks juhtumipõhise võrgustikutöö kavandamine ja korraldamine;
 • ametiülesannete piires dokumentatsiooni haldamine, analüüsimine, aruannete koostamine ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse andmete kandmine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös, psühholoogias, pedagoogikas vm lähedasel erialal); 
 • Sul on laste/peredega töötamise kogemus (tööstaaž lastekaitse, sotsiaalpedagoogi, perenõustaja vms ametikohal);
 • Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ja kohusetunne;
 • Suudad oma mõtteid väljendada selgelt ja lihtsalt, oled avatud ja suhtlemisaldis ning sul on hea pingetaluvus;
 • Tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte ning oskad neid rakendada;
 • Sul on väga hea eesti keele ning hea vene keele oskus ja võimekus suhelda inglise või saksa keeles;
 • Sul on hea arvuti kasutamise oskus;
 • Sul on B-kategooria juhiluba;
 • Sa oled valmis organisatsiooni arengusse panustama ja oma tööle pühenduma.

Pakume:

 • Tänapäevaseid töötingimusi, töökoht asub renoveeritavas teenuskeskuse majas;
 • Erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • Mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • Kaasaegseid info- ja kommunikatsioonivahendeid;
 • Vajadusel tööandja eluruumi;
 • Töötasu 1400 eurot.

Täiendav informatsioon: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, tel 5340 2123, e-post jyri.kore@valga.ee.

Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 4.11.2019 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.