UUDISED JA TEATED

Valla veebileht on nüüd kättesaadav ka vene keeles

Valga vald tegi avalikuks veebilehe www.valga.ee venekeelse versiooni, millega pakutakse infot muukeelsele elanikonnale. Lehelt leiab juhised kõigiks olulisemateks asjaajamisteks vallaga ning kontaktid, kelle poole küsimuste korral pöörduda. Näiteks pakutakse venekeelset infot sotsiaalvaldkonna, kultuuri ja hariduse, ehitamise, jäätmemajanduse ja palju muu kohta. Lisaks leiab lehelt volikogu ja valitsuse koosseisud koos telefoninumbritega.

"Tänaseni pakkusime muukeelsele elanikule teavet peamiselt infolehe Valga Teataja venekeelse versiooni kaudu. Uue veebilehega paranevad kodanike võimalused leida üles just neid huvitav teave ning saada juhised erinevateks toiminguteks vallaga," selgitas kommunikatsioonijuht Põim Kama.

Valga vald on käesoleval aastal võtnud suuna avatumale valitsemisele, mille üheks osaks on teha elanikele oluline teave võimalikult lihtsalt leitavaks ja kättesaadavaks. Venekeelne koduleht aitab seatud eesmärke täita. Valga valla veebilehe venekeelse versiooni leiab aadressilt: https://www.valga.ee/web/rus/zitelam

Домашняя страница волости теперь доступна и на русском языке

Волость Валга опубликовала русскоязычную версию веб-страницы www.valga.ee, на которой предлагается информация для иноязычного населения. На странице вы найдете руководства по самым важным процедурам с волостью, а также контакты, по которым следует обращаться в случае возникновения вопросов. Например, на русском языке предлагается информация о социальной сфере, культуре и образовании, строительстве, отходовом хозяйстве и многом другом. Кроме того, на странице можно ознакомиться с составами совета и управы, а также узнать их номера телефонов.

«Для иноязычного населения до сегодняшнего дня в основном мы предлагали информацию через русскоязычную версию информационной газеты Valga Teataja («Валгаский вестник»). Благодаря новой веб-странице улучшаться возможности граждан найти интересующую именно их информацию и получить руководства по проведению различных процедур с волостью», — объяснила руководитель коммуникационной службы Пыйм Кама.

В этом году волость Валга приняла направление на более открытое правление, в это входит возможность быстрого нахождения и доступность важной для жителей информации. Домашняя страница на русском языке поможет достичь поставленных целей. Русскоязычную версию веб-страницы волости Валга можно найти по адресу: https://www.valga.ee/web/rus/zitelam