UUDISED JA TEATED

Kokkuvõte Valga Vallavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest novembris 2019

Kokkuvõte Valga Vallavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest novembris 2019

Välisprojektide- ja arenguteenistus

 1. Üles pandi fotokonkursile „Euroopa Liit Valga vallas" laekunud fotode näitus vallavalitsuses ja hinnati fotosid žürii poolt. Organiseeriti konkursist osavõtjatele tunnustusüritus Valga Muuseumis.
 2. Korraldati 2020. aasta haridusmessi korraldusmeeskonna nõupidamise. Edastati messi eksponentidele messi toimumise kohta eelinfo. Mess toimub 26. märtsil ja seekord on tegemist töö- ja haridusmessiga.
 3. Kinnitati hajaasustuse 2018. aasta programmi projektide aruanded ja sõlmiti 2019. aasta programmist toetuse saajatega lepingud.
 4. Kinnitati kogukonna arengu projektide aruanded.
 5. Menetleti tähtpäevaga 20. november esitatud kogukonna arendamisele suunatud taotlusi.
 6. Muudeti kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetuste eraldamise korda ning projektide hindamiskorda.
 7. Koostati projekti Europe Direct teabekeskus-Valgamaa 2020. aasta tegevuskava Euroopa Komisjoni Eesti esindusele.
 8. Viidi sisse muudatused/parandused avatud valitsemise tegevuskavasse ja esitati vallavalitsuse istungile vastuvõtmiseks.
 9. Hinnati kohaliku omaalgatuse programmi projekte.
 10. Osaleti Valgamaa Partnerluskogu projekti raames toimunud kogukondade kokkusaamisel ja ka Valgamaa vabaühenduste tunnustussündmusel „Märka Tegusaid Ühendusi".
 11. Tegeleti Valga valla arengukavaga ja korraldati avalik arutelu 20.11.2019. Arengukava oli Valga valla kodulehel üleval kuni 17.11.2019. Ettepanekuid laekus kolmelt kodanikult.
 12. Tegeletakse Tööstusalade ühendusteede projektiga.
 13. Kohtuti ettevõtetega, koostöö teiste riikide innovatsioonimaakleritega.
 14. Luuakse Valga valla tööstusalade turunduse tegevuskava, koostöö Tartu Ärinõuandlaga.
 15. Uuritakse nutika spetsialiseerumise seire võimalusi koostöös Tartu linnavalitsuse ja Tartu Teaduspargiga.
 16. Korraldati tervise- ja treeningualane loeng 2. novembril Valgamaa Kutseõppekeskuses, kus esines personaaltreener Kristjan-Johannes Konsap.
 17. Muudeti Priimetsa kooli rekonstrueerimise projekti tähtaegasid ja taodeldi ettemaksu. 2019. aastal ettemaks 400 000 eurot.

Ehitus- ja planeerimisteenistus

 1. Jätkub Valga linna ja valla üldplaneeringu koostamine.
 2. Jätkub J. Kuperjanovi 12 hoone restaureerimine ja rekonstrueerimine. Tööde lõplik valmimine on planeeritud 31.05.2020.
 3. Aia 20 hoone esimesel korrusel on lõppenud osaline remont.
 4. Käivad tööd Vabaduse 13 koolihoone ehitamisel. Teostatakse lammutustöid ja väljakaevamisi. Samuti on alustatud elektri- ja renoveerimistöödega.
 5. Lõpetatud on tööd lasteaed „Walko" renoveerimisel. Teostatakse elektriaudit ja ühendatakse veel päikesealajaam elektrivõrku.
 6. Jätkuvad Kesk 22 hoone projekteerimistööd.
 7. Jätkuvad tööd kortermajade Uus 14 ja E. Enno 28 ehituse põhiprojekti koostamisel.
 8. Jätkuvad ehitustööd Kungla tn 12 rekonstrueerimisel. Lepingu kohaselt lõppevad tööd märtsis. 2020. aastal.
 9. Lõpetatud on kortermaja Aasa 1 lammutamine.
 10. Üldplaneeringu raames viidi läbi hange korterelamute seisundi uurimiseks Valga Vallas. Uuring viiakse läbi koostöös TREA ja Rahandusministeeriumiga etappide kaupa. Uurimistööde käigus on kogutud statistilisi andmeid ja käidud kohapeal olukorraga tutvumas. Kavade kohaselt valmib uuring märtsis 2020. aastal.
 11. Kavandatakse Rahandusministeeriumi pilootprojektis osalemist. Projekt tegeleb kahanevates piirkondades elanike ümberasustamisega, hoonete lammutamise ja renoveerimisega. Leping allkirjastati 2. oktoobril. Tegevused on kavandatud peamiselt aastasse 2020. Novembri alguses toimusid esimesed kohtumised ja lepiti kokku tegevuste ajakavas.
 12. Valmistatakse ette Kuperjanovi 99 lammutusprojekti.
 13. Valmistatakse ette ValgaValka ühise linnaruumi ehitamise omanikujärelevalve hanget.
 14. Välja on kuulutatud hange Hargla kultuurimaja veevarustussüsteemi ja tualettruumide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.
 15. Jätkatakse maareformi toimingutega ja aadressandmete korrastamisega.
 16. Tegeletakse igapäevase põhitööga. Väljastatakse ehitus- ja kasutuslubasid ning projekteerimistingimusi. Menetletakse ehitus- ja kasutusteatisi, väljastatakse kooskõlastusi, korraldatakse ehitusjärelevalvet.

Kultuuri- ja haridusteenistus

 1. Aidati kaasa 2. novembril Valga Jaani kirikus toimunud hingedepäeva kontserdi korraldusele. Hingedepäeva kontserti korraldab Valga Vallavalitsus koostöös MTÜ Segakooriga Rõõm alates 2004 aastast.
 2. Anti tagasisidet töötajate rahulolu uuringu kohta õppeasutuse juhtimisest. Vestlused toimusid Valga lasteaedades Buratino, Kaseke ja Walko.
 3. 8. novembril toimus Hargla Maakultuurimajas Valga valla aasta isa tiitli üleandmine. Kolme nominendi seast pälvis tiitli kahe lapse isa ja kolme lapse vanaisa Kalev Helemets.
 4. 7. novembril toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses viies Eesti-Läti ajalookonverents „Valga/Valka kui raudtee linn". Konverents oli pühendatud Valga/Valka raudtee ajaloole ning arengule piirkonnas laiemalt. Ajalookonverentsil osalesid Valga väärikate ülikooli 71 õppurit.
 5. 12. Novembril toimus Valga valla haridusjuhtide nõupidamine Lüllemäe põhikoolis.
 6. 14. Novembril toimus "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" lõpuseminar, osales haridusspetsialist Ivi Tigane.
 7. Osaleti 20.-21. detsembril Valga keskväljakul toimuva Talvemaa ja jõuluturu korraldustoimkonnas.
 8. 25. november toimub HTM korraldatav Huvitava kooli Valgamaa mõttekoda Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
 9. 26. novembril toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus vallavanema tänuüritus Valga valla eakatele juubilaridele. Peetakse meeles oktoobris, novembris ja detsembris sündinud eakaid juubilare.
 10. 30. novembril toimuva vallavanema Margus Lepiku vastuvõtu ettevalmistamine. Vastuvõtule on kutsutud 01. aprillist – 30. septembrini 2019 sündinud Valga valla lapsed. 31 poissi ja 19 tüdrukut koos oma vanematega.
 11. Esitati eelnõu „Valga Muuseumi hinnakirja kehtestamine" Valga Vallavalitsusele.
 12. Koostöös välisprojektide- ja arenguteenistusega arutleti ja täiendati vastavalt ettepanekutele määruse eelnõud „Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord".
 13. Esitati Eesti Kultuurkapitalile ja Valgamaa ekspertgrupile projektitoetuste „Muusika Eestimaale" 2019. aasta IV kvartali aruanded.
 14. Esitati Eesti Kultuurkapitalile ja Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupile projektitaotlus „Muusika Eestimaale" 2020. aasta I kvartali taotlus.
 15. Koostati koostöös Valga valla kultuurivaldkonna allasutuste ja kodanike ühendustega 2019. aasta novembrikuu Valga valla sündmuste kalenderplaan, mida on kõigil võimalik vaadata Valga valla kodulehelt.
 16. Trükist ilmus Valga valla sündmuste infovoldik detsember 2019 ja jaanuar 2020.
 17. Valga kinos Säde näidati ajavahemikus 01.11. - 17.11.2019 3 päeval 6 filmi, seansse toimus 10 korral, külastajaid oli 150. Projektor oli nädal aega katki, nüüd korras.
 18. Novembris külastasid Valgat alljärgnevad professionaalsed teatrid ja kontsertorganisatsioonid: Kunstikuu avaüritusel, ansambli N-Euro kontsert umbes 180 külastajat;

John Ellioti kontsert, 70 külastajat;

Moskva teatri O´KEY - etendus "Tahan osta Teie meest", 85 külastajat:

Ansambli VOX CLAMANTIS kontsert. Missa syllabica.

Rakvere teatri etendus "Lendas üle käopesa" seisuga 18.11.2019 on pileteid müüdud 384.

9.-10. november konkurss-festival "Lauluragin 2019" külastas kokku kahel päeval ca 350 inimest

Info kultuurisündmuste kohta, mida korraldasid valla mittetulundusühingud:

MTÜ Jazzclub Walk korraldas 07. novembril hotellis Metsis Joel Remmel Trio kontserdi.

MTÜ Kungla korraldas 12. novembril Valga Gümnaasiumi aulas kontserdi "Hingele pai".

MTÜ Valga Rockiklubi korraldas 15. novembril ansambli Metsatöll kontserdi. Soojendas ansambel Defeatem.

Täpsem sündmuste kava on leitav Valga valla kodulehelt ja kultuuriasutuste kodulehtedelt. 

Kommunikatsiooniteenistus

 1. Ilmus novembri Valga Teataja, milles juttu Valga valla aasta isaks valitud Kalev Helemetsast, uuest sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrast, advendiaja sündmustest, Jaanikese motokompleksi arengutest ja palju muud.
 2. Korraldati oktoobri lõpus aset leidnud tormi ja sellele järgnenud elektrikatkestuse ajal elanikkonna teavitamine kriisiolukorra arengust ning teenuste kättesaadavusest.
 3. Viidi läbi 29. oktoobril toimunud Eesti Tarkade Linnade Klubi kohtumine Valgas, kus osalesid Tartu, Paide, Viimsi, Elva, Tapa jt esindajad. Kohtumisel arutleti Tartu uue energiamajanduse arengukava, kahanemisele suunatud planeerimise ja muinsuskaitseküsimuste üle. Samuti korraldati 19. novembril toimunud Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Teaduspargi esinduse visiit Valka. Kohtumisel arutleti Valga ja laiemalt maakonna ettevõtlusküsimuste üle ning otsiti ühisosa ja koostöövõimalusi.  Valmistatakse ette Omniva esinduse Valga külastust, mis leiab aset 27. novembril. Kohtumisel tuleb arutlusele kavandatav pilootprojekt valla maapiirkondadesse pakiautomaatide võrgustiku rajamiseks.
 4. Koostöös Valga Muuseumiga valmistatakse ette Eesti muuseumide auhinnagalat, mis toimub jaanuaris 2020 ning koostöös kultuuri ja haridusteenistusega tehakse plaane 2020. aasta vabariigi aastapäeva tähistamiseks.
 5. Viiakse läbi elanikkonna arvamusküsitlust, kas Valgas tuleks aastavahetusel ilutulestiku lasta. Küsitlusele vastamise tähtaeg on 25. november. 20. novembriks oli oma hääle andnud ligi 1000 elanikku.
 6. Kaardistati kommunikatsiooni ja IT-valdkonna eelarvelised vajadused (sh allaasutuste IT vajadused) 2020. aastaks ning anti rahandusteenistusele vastav sisend eelarve koostamiseks.
 7. Valga vallavalitsuse IT poolel tagati raudteejaamas kvaliteetne kiire internetiühendus ning avatud WIFI leviala, ülevaatamisel on teised valla avalikud võrgud. Tegeletakse videovalve küsimustega avalikus ruumis. Toimuvad läbirääkimised ja ettevalmistustööd VOLISe kasutuselevõtuks, samuti volikogule tööarvutite hankimiseks. Vähendati lauatelefonide arvu kulude kokkuhoiuks.
 8. Allasutustes uuendati Õrus arvutite op-süsteeme ja Õru lasteaias telefonisüsteemi. Arendati Valga muuseumis elektroonilist liivakasti. Tegeleti mitme asutuse arvutite ja printerite parandamise ja uuendustega.
 9. Kogutakse ja korrastatakse fotosid valla ja erinevate projektide turundustegevuste läbiviimiseks.
 10. Ajakirjandus on huvi tundnud õpetajate lisatasude, valla kultuuriasutuste, vallavalitsuse autode hanke ja kasutuskorra, personali värbamise põhimõtete, sotsiaalvaldkonna tuleviku, Valga jõulukuuse ja liikluskorralduse vastu.
 11. Raadios RUUT FM Valgalase pooltunnis kõnelesid Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kultuuri- ja  haridustööjuht Kaja Sisask, kes rääkis sündmusest "Lauluragin", vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre, kes rääkis uuest sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrast, vallavalitsuse ettevõtluse- ja arenguspetsialist Mare Raid, kes rääkis arengukava teemadel ning vallavalitsuse kultuurispetsialist Merce Mäe, kes räägib tulevast jõulukuust ning Valga Muuseumist Priit Riemann, kes räägib muuseumi detsembrikuu alguse tegevustest.
 12. Osaleti erinevatel valla üritustel, võistlustel ja näituste avamistel, mis leidsid  kajastamist valla kodulehel ning Facebookis. Kirjutasime pressiteateid ja uudiseid valla tegemisest ning olulisematest kohtumistest.
 13. Kommunikatsioonijuht Põim Kama osales fotokonkursi „Euroopa Liit Valga vallas" žürii töös, Kagu-Eesti kogukondi käsitleva pop-up akadeemia paneelarutelus ning koos meediaspetsialist Teve Rajametsaga osaleti Valga valla aasta isa komisjoni töös.
 14. IT-juhtivspetsialist Teemar Hiir osales EISAÜ seminaril „Infoturbe nõuded ja meetmed ja nende haldus" ning kohalike omavalitsuste GIS seminaril „Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused".

Munitsipaalvara ja vallahoolduse teenistus

Valga linnas

 1. Kogututi ja transporditi olmejäätmeid jäätmejaama käsiprügikastidest ca 15 tonni, biolagunevaid jäätmeid (lehe ja oksarisu) ca 130 tonni.
 2. Koristati sügistormiga murdunud puid ja oksarisu ca 100 tonni.
 3. Harjati kergliiklusteid kuuel päeval Valga linnas.
 4. Imurautoga tehti rentslipuhastustöid 18 päeval.
 5. Traktori-harjamismasinaga tehti tänavapuhastustöid 18 päeval.
 6. Organiseeriti löökaukude parandamine külma asfaldiga.
 7. Remonditi üleujutustest tingitud lagunenud teid.
 8. Tasandati tappteraga kruusakattega tänavaid neljal päeval.
 9. Organiseeriti jõulukuuse paigaldamine.
 10. Organiseeriti murdumisohtlike puude raie.
 11. Menetleti 23 jäätmeveost hooajalise vabastuse taotlust.
 12. Sõlmiti seitse üürilepingut.
 13. Võõrandati enampakkumisel korteriomandid : Kesk9-30 (6800,00 eurot), Sepa 3-29 (5000,00 eurot), Sepa 3-75 (9000,00 eurot); garaaž : Pärna pst. 11 a (1500,00 eurot); auto GAZ 53-12 (200,00 eurot).
 14. Antud kohtusse avaldus eraisiku pärandvara pankrotimenetluse alustamiseks.
 15. Alustatud Säde pargi uuendamise lepingu elluviimisega.

Tõlliste piirkonnas

 1. Organiseeriti kruusakattega teede remont (veetud teedele ca 800 kuupmeetrit kruusa ja 6 kuupmeetrit killustikku).
 2. Korraldati teede talihoolduse hange.
 3. Harjati Valga-Sooru jalg- ja jalgrattateed.
 4. Sõlmiti üks üürileping.
 5. Alustati Laatre II kalmistu inventariseerimisega.
 6. Menetleti kolm jäätmeveost hooajalise vabastuse taotlust.

Õru piirkonnas

 1. Organiseeriti kruusakattega teede remont (veetud teedele ca 40 kuupmeetrit kruusa).
 2. Telliti jalg- ja jalgrattatee projekti ekspertiis.
 3. Korraldati teede talihoolduse hange.

Karula piirkonnas

 1. Korraldati kruusakattega tee remont (paigaldatud 100 kuupmeetrit kruusa "Lekto teele").
 2. Menetleti kaks jäätmeveost hooajalise vabastuse taotlust.
 3. Korraldati teede talihoolduse hange.

Taheva piirkonnas.

 1. Alustati menetlust korteriomandi kinkena vastuvõtmiseks.
 2. Alustati menetlust kinnistu kinkena vastuvõtmiseks.
 3. Menetleti kaks jäätmeveost hooajalise vabastuse taotlust.
 4. Korraldati teede talihoolduse hange.

Sotsiaaltööteenistus

Teenused ja toetused 2019. aasta oktoobris:

 1. Riiklikku toimetulekutoetust maksti oktoobris 225 perele 53 894 euro eest. 10 kuu arvestuses on tehtud 2405 toetuse määramise otsust ja välja makstud 579,5 tuhat eurot (2018. aasta 10 kuuga tehti 2602 otsust ja maksti välja 554,9 tuhat eurot).
 2. Hooldusvajadusega puuetega inimestele määrati hooldajatoetusi 232 juhul 6170 euro eest, millele lisandus sotsiaalmaks riigile 41 hooldaja eest 6765 eurot. Aasta arvestuses on tehtud 2286 väljamakset kogusummas 59,2 tuhat eurot, sotsiaalmaks 66 tuhat. Hoolduskulude toetust maksti 269 korral 4465 eurot, aasta arvestuses vastavalt 2847 juhul 47,4 tuhande euro eest.
 3. Sissetulekust mittesõltuvaid toetusi (sünni-, ranitsa-, kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus, matusetoetus) määrati 42 isikule 8 100 euro eest. Rahvastikupüramiidi kirjeldab kujundlikult eri gruppidele makstavate toetuste proportsioon: sünnitoetuse 1 osa on 10 kuuga makstud 97 juhul, ranitsatoetust 124 juhul, matusetoetust 186 juhul.
 4. Vähese sissetulekuga inimestele määrati vallaeelarvest täiendavaid sotsiaaltoetusi 63 juhul 2470 euro eest, aasta (10 kuu) arvestuses 682 juhul 27644 euro eest (keskmine 40 eurot). Samale sihtgrupile mõeldud toitlustusteenust (supikööki) kasutas oktoobris 34 inimest.
 5. Sotsiaalteenuste eest tasuti 199 korral teenuseosutajatele kokku 71 429 eurot. Nende hulgas oli ööpäevaringne üldhooldusteenus, sotsiaaltransporditeenus, igapäevaelu toetamise teenus, lapsehoiuteenus, nõustamiseteenus, võlanõustamiseteenus, soodushinnaga toitlustamisteenus, asenduskoduteenus ja isikliku abistaja teenus.

Teenistus edastab jätkuvalt infot Euroopa Liidu toiduabi ja annetatud toiduabi (https://www.sm.ee/et/euroopa-abifond-enim-puudust-kannatavate-isikute-jaoks) jagamise tingimuste, aja ja koha kohta  (kokku on SM poolt saadetud nimekirjades 667 inimest). Vajadusel osutatakse sotsiaaltransporditeenust kliendile toiduabi tema koju toimetamiseks (ühe isiku pakk kaalub 16 kg).

Toiduabi jagamine toimub 5.11, 12.11, 19.11., 26.11., 03.12. ja 10.12. aadressil Lembitu 2 kell 12.00 kuni 15.00.

Koostöös Päästeametiga on lõpujärgus kaheks aastaks kavandatud projekt "500 kodu tuleohutuks". Selle käigus remonditi 8 kodu küttekolded (7 maapiirkonnas ja 1 linnas) ja 3 kodu elektripaigaldised (2 maal ja 1 linnas). Päästeamet panustas projekti 24,4 tuhat  eurot, Valga vald 17,3 tuhat. Päästeamet on informeerinud valda projekti jätkumisest 2020 aastal ja palub planeerida selleks eelarves vahendid eelmise perioodiga võrreldavas mahus.

Riigi Tugiteenuste Keskus on langetanud otsuse puuetega inimeste eluruumide kohandamise II taotlusvooru rahastuse kohta (toetus 160 557 eurot). Kui hankekomisjon langetab otsuse riigihanke pakkumiste kohta, on võimalik kohandusi hakata teostama.

Vald on liitunud noortegarantii tugisüsteemiga, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks. Selle projekti käigus on toimunud 4 seirevooru, millest Valga vald on osalenud 3-s (viimane 15.10.2019.a.)  Seire tulemusena oleme leidnud noored, kes ei õpi ega tööta ning vajavad ja on nõus vastu võtma tugiteenuseid, mis toetavad tööle saamist või haridussüsteemi lõimimist. Juhul kui volikogu nõustub vallavalitsuse ettepanekuga osaleda projektis Töökoht igaühele, siis saavad Valga valla noored vajalikke tugiteenuseid 2019-2021. aasta nimetatud projekti vahendusel

Kantselei

Rahvastikuregistri andmetel oli Valga vallas 01.11.2019 seisuga 15563 elanikku (7468 meest ja 8095 naist).

Valga vald novembris toimunud sündmuste järgi seisuga 19.11.2019:

 1. Valga valda sündis 5 uut ilmakodanikku (kõik poisid).
 2. Suri kokku 8 isikut (4 meest, 4 naist).
 3. Oma elukoha registreeris 36 isikut, kellest 15 saabusid välisriigist (12 Lätist, 1 Venemaalt, 1 Ukrainast, 1 Ecuadorist). 16 isikut saabus teistest omavalitsustest ja 5 isiku puhul oli tegemist nendega, kelle elukoha andmed olid varasemalt registreeritud KOV täpsusega ja vastavalt 1. jaanuarist kehtima hakanud Rahvastikuregistriseadusele kustutati Rahvastikuregistrist ehk siis nende puhul toimus isikute elukohaandmete taastamine.
 4. Valga vallast lahkus 26 isikut, neist 21 isikut teise omavalitsusse, 1 välisriiki, omaniku nõudmisel isiku elukoha andmete muutmisel lõpetati 1 isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus ja 3 (Eestis elukoha rahvastikuregistrisse kandnud Euroopa Liidu kodaniku) puhul säilitati rahvastikuregistri aktuaalsete andmete hulgas tema elukoha aadress riigi täpsusega (elukoht Eesti).
 5. Registreeriti 2 abielu, abielulahutusi ei olnud.
 6. Rahvastikuregistrisse sisestati 14 eestkostja määramise, 1 hooldusõigus muutmise ja 1 isaduse tuvastamise kohtumäärus.
 7. Rahvastikuregistrisse sisestati 10 välisriigis välja antud sünnitunnistust, 5 abielutunnistust, 1 lahutusetunnistus ja 1 surmatunnistus. 
 8. 18 isikule moodustati isikukood töötamiseks ja õppimiseks Eestis.
 9. Isikutele väljastati taotluste alusel 4 korduvat perekonnasündmuse tõendit ja 49 rahvastikuregistri väljavõtet.