UUDISED JA TEATED

Valga Spordihalli kohvikuruumide üürile andmine avaliku kirjaliku enampakkumuse teel

Valga Spordihalli kohvikuruumide üürile andmine avaliku kirjaliku enampakkumuse teel

Valga Vallavalitsus kuulutab välja Valga Spordihalli kohvikuruumide (J.Kuperjanovi tn 36, Valga linn) üürile andmise avaliku kirjaliku enampakkumise teel.

Enampakkumise tingimused:

 1. üürnik tagab kohvikuruumide avamise ja väljaarendamise hiljemalt 1 kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
 2. üürnik tagab kohviku lahtioleku spordihallis toimuvate ürituste ajal ja külastajate toitlustuse nende toimumise vältel ajavahemikul september-mai;
 3. üürnik toitlustab üritusi või korraldab ürituste toitlustamist ettevalmistusajaga 24 tundi;
 4. üürnik esitab üüripakkumise, mille sisse on arvestatud kohvikuga seotud kõrvalkulud;
 5. kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat arvates lepingu sõlmimisest;

Pakkumised esitada Valga vallavalitsuse kantseleisse Puiestee tn 8, Valga linn hiljemalt 19.12.2019 kell 10.55 kinnises ümbrikus, millele on peale märgitud kiri „Valga spordihalli kohvikuruumide üürile andmine, mitte avada enne 19.12.2019 kell 11.00". Pakkumused avatakse enampakkumise komisjoni poolt 19.12.2019 kell 11.05 Valga vallavalitsuses, Puiestee tn 8, Valga linn, II korrus, kabinet 201.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.

Pakkumine peab sisaldama:

 1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 3. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
 4. pakkumise esitaja allkiri;
 5. esindaja volitusi tõendav dokument.

Enampakkumise komisjon avab pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.

Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa.

Protokollile kirjutavad alla kõik kohal viibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.

Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumised võrdsed, annab komisjoni esimees võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine 5 tööpäeva jooksul. Uus pakkumine ei või olla väiksem juba tehtud pakkumisest. Kui pakkujad ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumist, tunnistab komisjon enampakkumise nurjunuks.

Kohvikuruumidega on võimalik tutvuda kohapeal tööpäevadel ajavahemikul 9.00-16.00.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised või juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut.

 1. Täiendav info: Valga Vallavalitsuse munitsipaalvara teenistusest.

Kontaktisik Janek Rennu (Puiestee 8, Valga linn III korrus, kabinet 311, telefonid 766 9955, 5237792, e-post: janek.rennu@valga.ee.