UUDISED JA TEATED

Valga vald alustab projekti raames linnakeskkonna kasutajasõbralikumaks muutmist

10. detsembril külastas Valgat projekti „Space4People" peapartneri esindaja ja võrgustiku ekspert Claus Koellinger, kes tutvus Valga kohapealse olukorraga ja  projekti käigus planeeritavate tegevustega ning tutvustas projekti sisu kohalikule töögrupile.

Projekt „Space4People" on ellu kutsutud eesmärgiga luua strateegia linnade avaliku ruumi kvaliteedi tõstmiseks ja kasutajakogemuse parendamiseks ning planeerida edasisi samme vajalike tegevuste elluviimiseks. Projekti tulemusel astutakse konkreetsed sammud atraktiivse ja kasutajasõbraliku avaliku ruumi hulga ja kvaliteedi tõstmiseks Valga linnas ning Valga vanalinna ja peamise transpordisõlme – Valga raudteejaama vahelise ühenduvuse parandamiseks.  

„Space4People" kasutab strateegia loomiseks kaasavat lähenemisviisi, mille abil avaliku ruumi kasutajad ja erinevad huvigrupid osalevad planeerimisprotsessis algusest peale ning saavad kaasa rääkida nii avaliku ruumi tulevase kasutuse kui kujunduse osas. Antud projektis osaleb üheksa omavalitsust erinevatest Euroopa piirkondadest.

Valga vallaarhitekt Jiri Tintera ja välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt on alates 2018. aastast otsinud aktiivselt võimalusi URBACT võrgustikuga liitumiseks. „Tegevuste planeerimise võrgustikus osalemine on kohustuslikuks eelduseks tegevuste elluviimise võrgustikku pääsemiseks. Selle projekti puhul on väga tähtsal kohal erinevate huvigruppide kaasamine planeerimisprotsessi kohe esimestest sammudest alates. Meie eesmärk on projekti käigus kuulata kõiki osapooli, et tulemus saaks parim. Eriti loodame linna- ja vallaelanike koostööle, kes edendatavat piirkonda enim kasutavad," rääkis vallavalitsuse välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt.

Projekti tulemusena peab Valga linnale valmima Vabaduse ja Kesk tänava avaliku ruumi arhitektuurne lahendus ja detailplaneering. Lõpptulemusini jõudmiseks viiakse esimeses etapis läbi avaliku ruumi arhitektuurivõistluse võistlusülesande koostamine. Võistlusülesande koostamine saab toimuma kasutajakogemuse põhiselt ruumikasutajate ja erinevate huvigruppide kaasamisega. Töö koostamiseks kutsutakse juurde ka välisekspert. Teises etapis korraldatakse Vabaduse ja Kesk tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistlus silmapaistvama ja samas kasutajasõbralikuma idee leidmiseks. Idee elluviimiseks koostatakse detailplaneering. Ka selles etapis pööratakse suurt tähelepanu kaasatusele. Kogu projekti tulemus arhitektuurne lahendus ja detailplaneering saavad olema kokkuleppeks ja alusdokumendiks uue avaliku ruumi ehitamiseks (sh projekteerimiseks).

Eestis rahvastik on vähese sündimuse ning väljarände tõttu vähenemas. Veelgi olulisem tegur on aga Eesti-sisene migratsioon: inimesed liiguvad suurtesse linnadesse ning ääremaadel väheneb elanike arv kiiresti. Kui aastal 1979 oli Valgas elanikke peaaegu 19 000, siis pärast Nõukogude armee lahkumist ja Nõukogude Liidu turust sõltunud tööstuste hääbumist on linna elanike arv vähenenud 12 500 elanikuni. Linna erinevate hoonete arv ja tänavavõrk vastab aga siiani 19 000 inimese vajadusele. Kvaliteetse elukeskkonna loomiseks tuleb linnaruum kohandada praeguste elanike vajaduste ja ootustega, kujundada atraktiivsemaks ja rohelisemaks, väiksemaks ja kompaktsemaks, sest elanikkonna kahanemise saab peatada ainult praeguste elanike rahulolu.