UUDISED JA TEATED

Läheneb kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse esitamise tähtaeg

Tegevustoetus on rahastamisliik, millega toetatakse ühenduse igapäevast tegevust ja arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.

Tegevustoetust eraldatakse mittetulundusühendustele nende tegevuse arendamiseks ja aktiviseerimiseks.

Tegevustoetuse vormikohase taotluse saab esitada järgmise kalendriaasta kohta hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks.  Taotlused tuleb saata Valga Vallavalitsusele kas e-posti teel aadressile valga@valga.ee või käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga.

Esita tegevustoetuse e-taotlus.

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusvorm

Eelmisel aastal eraldatud tegevustoetuste aruannete esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2020!