UUDISED JA TEATED

Valga Priimetsa Kooli jõululaadal kogutud raha suunati heategevuseks

6. detsembril 2019 toimus Valga Priimetsa Koolis heategevuslik jõululaat, mille tulu soovis kool jagada ära kahe annetusena. Kokku koguti 326 eurot.  Kooli õpilasesindus otsustas 50 euroga toetada MTÜ Mondot. Organisatsioon tegeleb Aafrika laste aitamisega. Nimelt vabatahtlike kaudu viiakse raha Aafrikas Ghanas asuvasse kooli, kus õpib ka Valga Priimetsa kooli hoolealune laps Gladys Leh-Era Gana, kes ōpib tänu abile nüüd 8. klassis Logre Junior High School-is. Rohkem infot Gladyse kohta leiad ka Valga Priimetsa Kooli kodulehelt: http://vpmk.edu.ee/maailmaharidus/.

Ülejäänud 250 euroga toetati Valga vallas Lüllemäel elavat 14-aastast ihtüoosihaiget poissi, kellel kulub raha ravimite ostmiseks. 10. jaanuaril käisid Priimetsa Kooli õpilasesinduse president Angelina Paršina, asepresident Daniils Petrovs, noorsootööjuht Pilvi Pindma ning doktor Aasa Põder Kaido Olgo kodus ja andsid üle kooli poolt kogutud annetusraha.

Valga Priimetsa kool tänab doktor Aasa Põtra, kelle abiga leidis koolipere kõige enam abi vajava lapse. Samuti soovib kool edastada tänusõnad kooli heasüdamlikele õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele.

"Meie kooli õpilased said ühe elukogemuse võrra rikkamaks - oskame märgata enda ümber ja aidata neid, kes vajavad abi," sõnas noorsootööjuht Pilvi Pindma.

Fotol paremalt: Angelina Paršina, dr Aasa Põder, Daniils Petrovs, Kaido Olgo ja tema vanaema.