UUDISED JA TEATED

Valga vallavalitsuses asub tööle metsandusspetsialist

Ainar Pikk on õppinud Valgamaa Kutseõppekeskuses logistika ja klienditeeninduse erialal, peale mida suundus end täiendama Eesti Maaülikooli ning omandas bakalaureuse kraadi loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal. Pikk on omandamas ka magistrikraadi metsatööstuse erialal. Ta on töötanud näiteks metsatöölisena Eesti Maaülikoolis, töölisena RMK-s, metsameistri abina ja metsameistrina Valga Puu OÜ-s ning ka juba varasemalt metsandusspetsialistina Valga vallavalitsuses.

„Arvan, et sobin metsandusspetsialisti töökohale kuna oman praktilisi kogemusi antud valdkonnas ehk olen tegelenud erinevate raietöödega, oman kõrgharidust ning veel täiendan end metsatööstuse eriala õpingutega, kus magistrikraadini on jäänud teha vaid lõputöö. Olen terve elu elanud Valgas ning tunnen siinseid ümberkaudseid metsi. Peamiselt tegelen jahindusega ning looduses viibimisega," sõnas Pikk.

Metsandusspetsialisti tööülesanneteks on näiteks munitsipaalmetsa keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetekohase toimimise korraldamine metsamajanduse tegevusvaldkonnas, metsakultuuride ja looduslikule uuendusele kaasaaitamise alade ülevaatuses osalemine, kontrolli teostamine metsakahjurite, seenhaiguste kollete ja tormikahjustuste üle, metsauuendustööde ja hooldusraie teostamine ja muude metsamajanduslike tööde tegemine.