UUDISED JA TEATED

Valga vallavalitsus vajab oma meeskonda kahte kalmistuvahti

Valga vallavalitsus kuulutab välja konkursi Tartu tänava ja Metsa tänava kalmistute kalmistuvahtide töökohale koormusega 0,75 kohta.

Tööülesanded:

 1. kalmistul heakorra tagamine, sealhulgas niitmine, trimmerdamine, hekkide pügamine, jäätmekäitluse jälgimine ja vajadusel sorteerimine, kalmistu inventari parandamine;
 2. abistamine matusetalituse organiseerimisel;
 3. matuseplatside üle arvestuse pidamine ja andmete esitamine kalmisturegistrisse;
 4. mahajäetud hauaplatside korrashoidmine, nende üle arvestuse pidamine ning andmete esitamine akteerimiskomisjonile.

Nõuded:

 1. keskharidus;
 2. eesti keele valdamine kõnes ja kirjas, kasuks tuleb vene keele valdamine suhtlustasandil;
 3. hea suhtlemisoskus;
 4. kohusetundlikkus.

Pakume:

 1. ametitelefoni;
 2. töötasu 438 eurot kuus.

Lisainfo:

 1. Töö asukohaks on Valga linn.
 2. Tööle asumise aeg: 15. aprill 2020.

Täiendav informatsioon: munitsipaalvara teenistuse juhtivspetsialist Pille Meriroos, telefon 766 9955, e-post pille.meriroos@valga.ee.

Sooviavaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 11.03.2020 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.