UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsus pakub tööd lastekaitse juhtivspetsialistile

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltööteenistuse lastekaitse juhtivspetsialisti ametikohale.

Lastekaitse juhtivspetsialisti peamised tööülesanded on:

 1. lastekaitse ja perede heaolu puudutavate küsimuste lahendamine;
 2. töö klientidega, laste ja perede abistamiseks võrgustikutöö korraldamine, teabe jagamine, ennetustöö korraldamine;
 3. lastekaitsetöö koordineerimine teenistuse siseselt ja partneritega;
 4. lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine;
 5. Valga Vallavalitsuse esindamine kohtumenetluses lapsega seotud vaidlustes;
 6. ametiülesannete piires dokumentatsiooni haldamine, analüüsimine, aruannete koostamine ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse andmete kandmine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

1.     Sul on teaduskraad sotsiaaltöö, sotsiaalpedagoogika, pedagoogika, psühholoogia, õigusteaduse alal või oled seda omandamas; 

2.     Sul on laste ja peredega töötamise ja omavalitsustöö kogemus;

3.     Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ja kohusetunne;

4.     suudad oma mõtteid väljendada selgelt ja lihtsalt, oled avatud ja suhtlemisaldis ning sul on hea pingetaluvus;

5      tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte ning oskad neid rakendada;

6.     Sul on väga hea eesti ning hea vene keele oskus, võimekus suhelda inglise või saksa keeles;

7.     Sul on hea arvuti kasutamise oskus;

8.     Sul on B-kategooria juhiluba;

9.     Sa oled valmis organisatsiooni arengusse panustama ja oma tööle pühenduma.

Pakume:

 1. erialaseid väljakutseid, sh rahvusvahelise sotsiaaltöö kogemust;
 2. tänapäevaseid töötingimusi renoveeritavas sotsiaalkeskuse majas;
 3. mitmekesist tööd, erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 4. vajadusel tööandja eluruumi renoveeritavas esinduslikus munitsipaalmajas;
 5. töötasu 1400 eurot.

Täiendav informatsioon: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, tel 5340 2123, e-post jyri.kore@valga.ee.

Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 13.03.2020 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.