UUDISED JA TEATED

Valga valda jääb teenindama 33 kirjakasti

Vaata oma lähima kirjakasti asukohta!

Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna suhtlus on kolinud e-kanalitesse. Samas on taas populaarsust kogumas postkaartide saatmine, nii et postiteenusest on üha enam saamas mitte kiire info, vaid emotsioonide vahendaja.

Eesti Post käib muutustega kaasas, ent ei unusta inimesi, kes eelistavad traditsioonilisi kirjasaatmisvõimalusi või soovivad oma häid soove postkaardiga teele panna. Et ka nende elu oleks lihtsam, kiirem ja mugavam, alustas Eesti Post 2017.aastal kirjakastide võrgustiku korrastamist ja tõi kirjakastid käidavatesse kohtadesse. Eesmärk oli, et inimestel oleks lihtne postitada oma kiri muude asjatoimetuste kõrval ning selleks poleks vaja teha eraldi käiku kirjakasti juurde.

Õigete kohtade leidmiseks küsis Eesti Post nii kohaliku omavalitsuse kui elanike abi. Koostöö toimis hästi ning suur hulk kirjakaste said vähekäidavatest kohtadest viidud just sinna, kuhu kohalikud soovisid.

Seda, et said valitud õiged kohad, näitab see, et elanike või omavalitsuse soovil ümberpaigutatud või vanasse sobivasse paika jäetud kirjakastide kasutatavus pole hoolimata kirjade mahu vähenemisest langenud või on isegi kasvanud.

Samas on mugavates kohtades paiknevad kirjakastid toonud kaasa selle, et kõrvalisemate kirjakastide kasutus on järsult langenud. Tõenäoliselt just selle tõttu, et isegi kui kõrvalisem postkast on inimesele lähemal, eelistab ta postitada kirja muude tegevuste käigus ehk kasutab selleks enamkäidavas kohas asuvat kirjakasti.

Valga vallas on kirjakaste, mida praktiliselt ei kasutata või kasutatakse äärmiselt vähe. Valga vallas on kokku 39 kirjakasti, millest  33 kasti on tihedalt kasutuses. 6 kasti on aga need, mis seisavad praktiliselt tühjalt. Samas kirjakandja peab neid kontrollimas käima, kogumisring ja aeg pikeneb.

Asjatu töö vähendamiseks võtab Eesti Post need kirjakastid maha. Võrgustikku hakkame korrastama 26.02.2020.

Lähimate kirjakastide asukohti saavad kliendid vaadata kodulehel (Asukohad ja lahtiolekuajad/Kirjakastide register )

Kirjakast on see, kuhu inimesed  ise kirju postitavad. Postkast on kodu või asutuse juures olev postkast, kuhu inimesele/asutusele posti tuuakse.  Postkastide asukohti kirjakastide võrgustiku korrastamine loomulikult ei puuduta.

Häid kirju kõigile!

Lisa: Valla kirjakastide asukohad

kirjakasti aadress

Asula, linn

kirjakasti asukoha kirjeldus

kasti nr

Peetri 2

Valga

Valga Haigla seinal

15-12

Tartu 107

Valga

Tartu 107 maja juures jalal

15-16

Riia mnt 18

Valga

Rimi kaupluse välisukse kõrval jalal

15-173

Õru

Õru

Õru keskuses korrusmajade juures jalal

15-174

Laanemetsa teine bussipeatus

Laanemetsa

Laanemetsa bussipeatuse juures

15-178

Paju

Paju

Paju hooldekodust 100 m teeääres oleva grupikasti juures

15-180

Iigaste

Iigaste

 Iigaste külas hoone seinal

15-181

Kesk 10

Valga

Valga postkontor, välimine

15-2

Aia 16

Valga

 Linnavalitsuse ristmikul jalal

15-21

Raudteejaam

Valga

Raudteejaama ees jalal

15-27

Jaama 2b

Valga

Jaama pst 2b, Maxima PA kõrval

15-28

Kuperjanovi 62

Valga

Kuperjanovi 62 kaupluse juures jalal

15-3

Metsa 21

Valga

Metsa 21 maja seinal

15-32

Raudtee 2 

Tsirguliina

endise Tsirguliina postkontor ees

15-40

Valga mnt 12

Tsirguliina

Anti poe juures jalal

15-41

Sooru

Sooru

 küla keskel jalal

15-42

Lüllemäe

Lüllemäe

Lüllemäe Noortekeskuse juures jalal

15-44

Rebasemõisa

Rebasemõisa

Rebasemõisas majade õuel kõrvalhoone seinal

15-48

Käärikmäe

Tollari

Tollari külas  stendil

15-49

Pikkjärve

Pikkjärve

Pikkjärve bussipeatuse juures jalal

15-51

Koobassaare

Koobassaare

Koobassaare tee ääres

15-54

Karula

Karula

Karula küla keskel  tee ääres

15-57

Hargla

Hargla

Maakultuurimaja juures jalal

15-65

Hargla

Kalliküla

Kalli hooldekodu bussipeatus

15-66

Sanatooriumi 7

Tsirgumäe

Taheva Sanatoorium

15-68

Võru 39

Valga

Võru 39 kpl juures jalal

15-7

Kaagjärve

Kaagjärve

 Kaagjärve postipunkti/kaupluse ees

15-71

Taheva

Taheva

Taheva kordoni garaaži seinal

15-74

Hargla

Hargla

 Hargla kooli juures

15-79

Koikküla

Koikküla

Koikküla kpl seinal

15-80

Tagula

Tagula

Tagula külas, grupikastide  juures seinal

15-84

Priipalu

Priipalu

Priipalu külas, kiriku juures  grupikastide

15-88

Laatre

Laatre

Laatre keskuses grupikastide juures jalal

15-99