UUDISED JA TEATED

Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu

11. märts kell 17.00 korraldatakse Valga Vallavalitsuse (Puiestee tn 8, Valga linn) teise korruse saalis (ruum 200) Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Detailplaneering on avaldatud Valga valla veebilehel:

•             https://www.valga.ee/238

•             https://arcg.is/ay4ef

Planeeringute menetluste käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsusele e-postil valga@valga.ee või postiaadressil Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

Tutvu kooskõlastuste ja arvamustega siin: Detailplaneeringu koondtabel