UUDISED JA TEATED

Selgusid Valga valla korterelamute olukorda hindava küsitluse tulemused

Tartu Regiooni Energiaagentuuri palvel said Valga valla kortermajade esindajad täita küsimustikku, mis aitaks saada paremat ülevaadet kortermajanduse olukorrast vallas tervikuna.

Kokku kogunes 77 ankeeti, viie Kaagjärve küla kortermaja kohta tuli info raamatukoguhoidjalt. Mõnest kortermajast laekus mitu ankeeti, seega kokku liites saadi infot 74 korterelamu kohta. Eriti usinad olid Kungla 7 elanikud, kus kaheksa korteriga majast saabus kolm ankeeti. Rõõmustab, et ühe maja elanikud on ühtselt huvitatud enda kortermaja käekäigust ja üldisemalt ka Valga linna arengust.

Valga linnast laekus ankeete 58 korterelamu kohta ja 16 maja kohta saadi info Valga vallast: Kaagjärvelt, Koikkülast, Laatrest, Lüllemäelt, Tagulast, Tsirguliinast. Hoone tüübi järgi jaotusid ankeedid: 17 ankeeti puit-, 29 tellis- ja 28 raudbetoonmajadest. Korteriühistu vanuse järgi vaadeldes tuli 47 ankeeti majadest, kus oli korteriühistu olemas enne 01.01.2018. Küsitluse korraldajatel on rõõm tõdeda, et 27 ankeeti tuli ka sundkorras loodud korteriühistutega majadest. See laseb eeldada, et ka neis majades on olemas reaalne ühistuline tegevus ja soov tegelda oma kortermaja jätkusuutlikkusega.

Ankeetidest hakkas enim silma, et paljud (koguni 48) kortermajad sooviksid oma maja juures midagi remontida, osad on seda juba teinud, kuid kahjuks teistel takerdub see raha puudumise taha. 25 kortermaja ei plaani hetkel renoveerimistöid, kolme Kaagjärve küla kortermaja kohta neid andmeid ei märgitud. Enim mainitud renoveerimistöö ankeetide põhjal oli fassaadi remont ja soojustamine - 16 korral, järgnes katuse remont ja soojustamine - 10 korral, trepikodade remont - 9 korral ja maja ümbruse heakorrastamine - 8 korral. Teised tööd olid mainitud kuuel või vähemal korral.

Tartu Regiooni Energiaagentuur tänab kõiki vastajaid!