UUDISED JA TEATED

Valla haridusjuhid tutvusid Rahvusarhiivi võimalustega

Valga valla haridusjuhtide nõupidamisel Rahvusarhiivi ruumides olid lisaks tavapärasematele hariduselu puudutavatele päevakorras mitmed uudsed ja põnevad teemad.

Külas olid arhiivipedagoogid Liisi Pabstel ja Edith Eskor Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonnast, kes tutvustasid Rahvusarhiivi rohkeid võimalusi õppetöö elavdamiseks ja rikastamiseks, seda nii õpilase kui ka õpetaja seisukohast. Nimelt saab sisselogitud kasutaja iseseisvalt tutvuda arhiivi „varakambrites" leiduvaga: otsida ja lehitseda arhiiviallikaid, saada konsultatsiooni, osta teavikuid, tellida säilikuid ja on veel palju muid põnevaid võimalusi. Räägiti ka kaasavatest ühisloomeprojektidest ja uurijatundidest arhiivis. Tekkis elav arutelu koostöövõimaluste üle koolide ja rahvusarhiivi vahel just Valga kontekstis.

Valga osakonna arhivaar Heivi Põder tutvustas Valga arhiivi maja ja põhjalikumalt just erinevaid säilikuid sisaldavaid ruume maja kolmel korrusel. Peale ringkäiku olid ka õpetajatel omavahel põnevad jutud rääkida ja muljed jagada.

Lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets ja õppealajuhataja Maarja Viks tutvustasid oma õppereisi Rootsi. Tegemist oli 2019 aastal alanud ja veel kestva rahvusvahelise koostööprojektiga, et vahetada kogemusi digivahendite kasutamise võimalustest ning integratsioonist koolieelsete laste seas. „Saime Hässleholmi omavalitsusest kutse olla projektile partneriteks ja kuna kontakt nendega oli hea ja projekt tundus põnev, otsustasime liituda". Rajametsa sõnul on projektis osalejatel võimalus käia Rootsis külastusvisiitidel, millest esimene toimus jaanuaris. Rajametsa ja Viksi sõnul oli Rootsi kolleegide juures saadud muljed värskendavad ja näidatud fotomaterjal lõi räägitust kõneka pildi.

Valga Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov tutvustas programmi, millesse nende kool olid äsja sisenenud – õnneliku õpetaja programmi. Nimelt tahab Eesti idufirma Happy Workplace juhtida tähelepanu PISA testis häid tulemusi toovate eesti õpetajate tööõnnele ning kuulutas 2020 aasta alguses välja õnneliku õpetaja programmi, kuhu saavad kandideerida kõik koolid ja haridusasutused, olenemata suurusest ja asukohast. Äsja selguski programmi esimese aasta pilootkool, kelle töötajate tööõnne hakatakse parandama, loosi tulemusel osutus kampaania võitjaks Valga Põhikool.

Kaheaastane õnneliku õpetaja programm sisaldab igale õpetajale ja koolipere liikmele personaalset tööõnne analüüsi. Luik-Stogov märkis, et ootab põnevusega projekti kulgu ja tulemusi ning oli nõus saadavaid muljeid ja kogemusi jagama.

Soojade sõnade ja aplausiga tunnustati Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor Ülle Juhti, kes sai äsja Valgetähe 4. klassi teenetemärgi omanikuks kui kohaliku elu edendaja Valgamaal. Nõupidamisel osalesid ka asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane.