UUDISED JA TEATED

Informatsioon detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta

Valga Vallavalitsus annab teada, et Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ajal (avalik väljapanek toimus alates 15.01.2020 30 päeva jooksul) esitati detailplaneeringu kohta üks arvamus.
 
Arvamus seisnes detailplaneeringu alal asuva Viljandi tn 82d krundi juurdepääsu lahendamises. Arvamusega tehti ettepanek lahendada Viljandi tn 82d krundil asuva alajaama juurdepääs Transpordi tn 9 krundi kaudu, mis on loogilisem ja teisi kinnisasju vähem koormav. Valga Vallavalitsus võttis seisukoha ettepanekuga arvestada ning teha vajalikud muudatused detailplaneeringu eelnõus. 
 
Detailplaneeringu materjalid on avalikustatud https://www.valga.ee/238
 
Planeeringute menetluste käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsusele e-postil valga@valga.ee või postiaadressil Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.